Регламенты

REGULAMENTUL CONCURSULUI NAȚIONAL NOTORIUM AWARDS 2017 - CELE MAI RECUNOSCUTE DE PUBLIC MĂRCI COMERCIALE DIN MOLDOVA

Versiune on-line Regulament update 23 martie 2017.

 1. CLAUZE GENERALE

1.1. Concursul NOTORIUM este organizat în baza informației public existente on-line la data concursului, prin care organizatorii au ales și au inclus în concurs mărcile comerciale promovate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și mărcile solicitate spre a fi incluse în concurs din ediția anului 2016.

1.1.1. Acceptarea prezenței pe site a mărcii comerciale, acceptarea regulior și condițiilor concursului, utlizarea serviciului de votare pe o perioadă de timp, cît și beneficierea de avantajele www.notorium.md nu oferă dreptul ulterior de a avea pretenții față de organzator și concurs, pretenții atît materiale cît și de imagine.

1.1.2. Toți participanții prezenți în concurs pot solicita retragerea la orice etapă fără drepturi și obligații. 

1.2. Organizatorii Concursului nu poartă răspundere pentru orice tip de violare a drepturilor de proprietate intelectuală de către participanții în Concurs, în același timp din oficiu, dacă Administrația va depista un act de încălcare a drepturilor menționate, se va autosesiza, și va exclude participanții neloiali din concurs. Îndemnăm în același timp toți titularii mărcilor comerciale și sau persoane interesate, să depună o cerere către Administrație pentru a înlătura orice acțiuni care pot viola orice tip de drept de proprieate intelectuală la adresa de mail info@notorium.md sau la adresa poștală a organizatorului INTELSTART LTD Republica Moldova, Chișinău, Calesa Ieșilor 8, et. 3 of. 6.

1.3. Sunt interzise orice acțiuni de atac informațional asupra site-ului concursului și fraudare a voturilor, iar la depistarea voturilor fraudate a participantului acesta va fi retras din Concurs, iar persoanele implicate în actele de fraudare, care vor împiedica buna desfășurare a Concursului vor fi trase la răspundere conform normelor legislației în vigoare. Rugăm în caz că ați depistat un act de fraudare sau act de concurență neloială în concurs, să ne contactați pentru a întreprinde măsurile necesare.

1.3.1. ATENȚIE VALIDARE VOTURI: NU ESTE PERMISĂ VOTAREA DE LA PROFILURILE FALSE ȘI PROFILURILE NOU CREATE FĂRĂ ACTIVITATE! VOTURILE TRUCATE OBȚINUTE DE LA PROFILURI FALSE PRIN DIVERSE INSTRUMENTE INFORMATICE VOR FI ANULATE ȘI MARCA VA FI EXCLUSA DIN CONCURS!  Poți vota on-line ZILNIC PE SITE prin logare cu facebook cont сîte o marcă în fiecare subcategorie. Votează marca favorită și prin sms la nr. 4421 cu ID-ul participantului. Preț sms 10 lei, cu TVA, 1 sms = 1 vot,participă Abonații Moldcell și Orange. NOTĂ LIMARE VOT: De pe un număr de telefon poți vota ZILNIC 3 mărci favorite, prin intermediul expedierii a 3 sms-uri. Dacă vor fi expediate mai multe sms-uri, acestea vor fi taxate, însă nu vor fi considerate valide şi voturile respective nu se vor cumula.

1.4. NOTORIUM 2017 este un concurs on-line al mărcilor recunoscute de public, la care participă orice marcă comercială selectată sau solicitată pentru concurs, înregistrată sau neînregistrată.

1.5 Misiunea NOTORIUM este de a promova și evidenția recunoașterea oricărei mărci din orice domeniu, care activează în Republica Moldova, indiferent de statutul juridic, valorea de piață, vechimea ei și alte criterii.

1.6. La concurs sunt admise toate mărcile comerciale indiferent de statutul juridic de organizare a companiei sau a reprezentantului mărcii cu excepția mărcilor ce aparțin statului sau a organzațiilor ce reprezintă statul.

1.7. NOTORIUM este o platformă on-line transparentă care are un principiu simplu de indentificare a învingătorilor top 4 mărci naționale și/sau internaționale pentru fiecare domeniu de activitate: se va lupta pentru distincțiile propuse în baza activității fiecărei mărci de stimulare a votării de către simpatizanți, implicarea activă în procesul de votare și comunicarea activă on-line cu nișa proprie a clienților și a persoanelor ce apreciază marca comercială.

1.8. Concursul este public și este scutit de orice obligație. Orice concurent poate solicita retragerea sa din concurs printr-o scrisoare către administratorul Concursului. Administratorii paginii on-line nu poartă răspundere pentru acțiunile persoanelor terțe în legătură cu desfășurarea concursului. Administrația își rezervă dreptul de modificare a clauzelor prezentului Regulament publicat pe site. Orice revendicări noi vor intra în vigoare la data publicării pe site.

1.9. Participarea în concurs poate fi la inițiativa organizatorului Concursului sau la cererea participantului. În același timp orice persoană interesată poate cere modificarea datelor participantului sau retragerea acestuia din Concurs în baza deciziei reprezentantului mărcii comerciale sau a unei cereri motivate care va demonstra încălcarea unor condiții de participare.

1.10. Administrația poate refuza înregistrarea unei mărci în Concurs dacă aceasta încalcă orice drepturi patrimoniale și non-patrimoniale, normele bunelor moravuri, dacă face îndemn la rasism, ură și discriminare și alte acțiuni anti-sociale.

 1. DESPRE CONCURS

2.1.Concursul „NOTORIUM" este un concurs cu voting on line și sms, la 45 de categorii de produse și servicii, conform clasificării internaționale de la NISA, ce permite consumatorilor să stabilească cele mai recunoscute mărci prezente pe piața din Moldova. Concursul este organizat de către Compania de Proprietate Intelectuală INTELSTART SRL, cu experiență de 10 ani în domeniul de proprietate intelectuală.

2.3. Concursul „NOTORIUM" se desfășoară în perioada 06 martie - 28 aprilie 2017. Concursul este disponibil spre vot direct pe pagina oficială al concursului www.notorium.md și prin sms voting la numărul scurt 4421.

2.4. Administrația Concursului a selectat marcile comerciale din sursele publice on-line, promovate pe teritoriul Republicii Moldova, înregisrate și neînregistrate, pentru a participa în acest concurs. Ulterior orice companie interesata are posibilitatea de a adauga în concurs marca sa fără restricții generale, expediind in acest scop o solicitare pe site-ul www.notorium.md și urmînd ca Administrația Concursului să accepte și să confirme participarea în concurs.

2.5.Admninistrația își rezervă dreptul de a face modificări în Condițiile generale ale concursului, structură și repartizare participanți, alte informații esențiale bunei desfășurări a concursului fără a fi nevoită să comunice personal fiecărui participant. Modificările de categorie/subcategorie în cazul în care marca nu corespunde cu acestea nu va afecta numărul de voturi ale participantului.

2.6.Orice modificare survenită a Regulamentului va fi publicată pe site, fiind indicată data ultimei redacții.

2.8.Dacă o marcă participă la o categorie și nu este în drept să fie plasată în domeniul dat, la decizia Administrației sau a persoanelor interesate modificările vor fi efectuate suplimentar.

III. OBIECTIVELE CONCURSULUI

3.1. Evidențierea și recunoașterea mărcilor comerciale la Concurs, din toate sectoarele de activitate și anume 45 de domenii de produse și servicii care corespund cu Clasificarea Internațională a mărcilor comerciale de la NISA, cît și evidențierea preferințelor de a apreciere a mărcilor comerciale. de către consumatori.

3.2. Posibilitatea competiției între mărcile noi și brand-urile existente și cunoscute pe piață, confirmînd moto-ul Concursului: Fiecare merită să fie recunoscut.

3.3. Identificarea şi promovarea celor mai recunoscute mărci comerciale din Moldova conform votingului on-line și sms.

3.4.Elaborarea ratingului mărcilor comerciale prezente în Moldova, din toate domeniile de activitate, în baza votului manifestat de către public.

3.5.Publicarea catalogului complex, TOP absolut a mărcilor comerciale conform ratingului rezultatelor concursului.

 1. SUPRAVEGHEREA CONCURSULUI
  • Organizatorii concursului specialiști din domeniul proprietăţii intelectuale, vor supravegea derularea concursului și corectitudinii acestuia.
  • Organizatorii vor avea atribuții de supraveghere și monitorizare a concursului fără a influența rezultatul.
  • Organizatorii pledează pentru o transparență totală a concursului, neafiliere și neinfluențare a rezultatelor finale.
  • Instrumentele pe care se bazează concursul și care va asigura transparența sunt:
 2. Social Voting – o modalitate modernă de pionerat în sondajul public din Moldova care va personaliza orice vot.
 3. Votul sms, limitat care va permite o votare echitabilă și neinfluențată.
 4. Sistema de securitate și calificarea profesioală a specialiștilor NOTORIUM AWARDS.
 5. PARTICIPANŢII LA CONCURS

5.1. La concurs pot participa întreprinderi şi organizaţii cu diverse forme de proprietate, persoane juridice rezidente și nerezidente, precum şi persoane fizice care produc bunuri materiale şi/sau prestează servicii pe teritoriul ţării, fiind în același timp proprietar a unei mărci comeciale înregistrate sau neînregistrate.

5.2. Participanţii la concurs pot prezenta mărci comerciale  de produse (servicii) pentru întreaga gamă de produse  (servicii) a întreprinderilor, sau mărci comerciale pentru anumite produse (servicii) ale întreprinderilor.

5.3. La concurs se admit toate mărcile comerciale naţionale şi străine, care au activitate pe teritoriul Republicii Moldova.

 1. CATEGORIILE CONCURSULUI

6.1. PRODUSE: PRODUSE CHIMICE, VOPSELE, FINISURI, LACURI, COSMETICE, PARFUMERIE, COMBUSTIBILI, ULEIURI, FARMACEUTICĂ, VETERINĂRIE, PRODUSE DIN METAL, MAȘINI, UNELTE, SCULE, TACÎMURI, PRODUSE ELECTRICE, ELECTRONICE, APARATE MEDICALE, ELECTROCASNICE, SĂNITĂRIE, TRANSPORT, CAUCIUCURI, ARME, FOCURI, ARTIFICII, BIJUTERII, METALE PREȚIOASE, CEASURI, INSTRUMENTE MUZICALE, REVISTE, HÎRTIE, BIROTICĂ, MATERIALE DE CONSTRUCTII PENTRU IZOLARE, PIELE, GEAMANTANE, VALIZE, MATERIALE DE CONSTRUCȚII, CIMENTURI, MOBILĂ, OGLINZI, RAME, USTENSILE, RECIPIENTE, FRÎNGHII, SFORI, CORTURI, PRELATE, FIRE DE UZ TEXTIL, TEXTILE, CUVERTURI, FEȚE DE MASĂ, ÎMBRĂCĂMINTE, ÎNCĂLȚĂMINTE, DANTELE, BRODERII, NASTURI, COVOARE, LINOLEUM, TAPETE, JOCURI, JUCĂRII ARTICOLE SPORT, CARNE, FRUCTE, CONSERVE, OUĂ, LACTATE, ULEIURI, CAFEA, CEAI, COFETĂRIE, PATISERIE, ÎNGHEȚATĂ, ZAHĂR, FRUCTE, LEGUME, PLANTE, NUTREȚURI, BERE, BĂUTURI NEALCOOLICE, SUC, VIN, DIVIN, VODKA, ALTE BĂUTURI, ȚIGĂRI,

6.2. SERVICII: PUBLICITATE, CONSULTANȚĂ, COMERȚ ON-LINE, RETAIL, EN-GROS, ASIGURĂRI, FINANȚARE, LEASING, BĂNCI, REAL-ESTATE, BROKERI, CONSTRUCȚII, REPARAȚII, AUTOSERVICE, SPALĂTORII, TV, INTERNET, RADIO, TELEFONIE MOBILĂ, TRANSPORT, CĂLĂTORII, TURISM, POSTĂ, CURIERAT, TIPOGRAFII, PERSONALIZARE SUVENIRE, EDUCAȚIE, INSTRUIRE, DIVERTISMENT, SPORT, EXPOZIȚII, SERVICII CERCETARE, DESIGN, IT, HOSTING, RESTAURANTE, CAFÉ, FASTFOOD, HOTELE, CENTRE MEDICALE, STOMATOLOGICE, SPA, COSMETOLOGIE, SERVICII JURIDICE, PROPRIETATE INTELECTUALĂ, PAZĂ, CASE DE NUNȚI.

6.3. Premierea învingătorilor va fi doar la categoriile concursului, unde se va respecta principiul conucrenței. Se va considera sub-categorie ce respectă principiul concurenței prezența a minim 3 concurenți, din care să rezulte 3 nomializați minim clasați pe locurile 1, 2, 3, și care au în același timp cel puțin 50 de voturi. La decizia Administrației clauza numărului de voturi și/sau de participanți poate fi modificată în beneficiul participantului.

6.4. În absența principiului Concurenței Concursului, premiile participanților nu vor fi acordate conform Regulii generale de concurs. 

VII. DEPUNEREA CERERILOR DE PARTICIPARE LA CONCURS ON-LINE

 • Întreprinderile care doresc să participe la concurs depun cereri on-line pe site-ul www.notorium.md conform unui model stabilit, pînă la data de 15 aprilie 2017.
 • Nu există taxe de înscriere și sau participare la concursul on-line.
 • În același timp Organizatorii au stabilit taxe de promovare și participare la Gala Festivă Notorium Awards 2017, Ceremonie solemnă de acordare a premiilor pentru cele mai recunoscute mărci comerciale din Moldova.
 • Odată cu depunerea cererii, participantul indică categoria la care vor concura mărcile sale, în corespundere cu domeniul de activitate.

VIII. EVALUAREA REZULTATELOR

8.1.Procedura de evaluare și desemnare a învingătorilor se bazează pe rezultul on-line și sms al votingului. Organizatorul nu poate influența rezultatele concusului on-line și sms, în baza cărora se vor stabili învingătorii.

8.2. În atribuția Organizatorului este confirmarea locurilor finale în baza votului on-line și sms pe 4 nivele în descreștere: Locul 1 Marele premiu Trofeul Notorium, locul 2 medalia de aur, locul 3 medalia de argint și locul 4 medalia de bronz.

 1.  DESEMNAREA ÎNVINGĂTORILOR

9.1.PREMIERE

 • Organizatorul concursului va aproba formal și va desemna cele mai votate mărci comerciale conform categoriilor de produse si servicii la fiecare categorie/subcategorie a concursului în baza rezultatelor de voting on-line și sms.
 • Cota minimă a numărului de voturi pentru premierea cîștigătorilor este de 50 de voturi, on-line și sms pe parcursul perioade de votare.
 • Distincțiile vor fi distribuite în baza principiului concurenței, astfel pentru a premia locurile de top este necesar ca minimum 3 participanții să întrunească condițiile de mai sus, și anume cota minimă de 50 de voturi.  În cazul cînd unul sau doi participanți vor întruni această cotă, distincțiile la această categorie nu se vor da.
 • Participanții la Concurs care vor fi desemnați ca învingători pot renunța sau se pot retrage de la etapa finală în baza cererii proprii, fără nici o obligație. În acest caz locul vacant va fi atribuit următorului participat cu numărul de voturi cele mai apropiate de locul vacant.
 • Pentru fiecare subcategorie a concursului vor fi oferite deținătorilor locurilor 4, 3 și 2 Medaliile NOTORIUM, iar pentru premiantul locului 1 Trofeul Notorium. Distincțiile vor fi oferite în cadrul Galei de Decernare a Premiilor si Forumului Notorium, accesul la eveniment fiind posibil în baza pachetelor de acces și promovare.
 • Fiecare participant la Concursul NOTORIUM, prezent la Gala de Decernare a Premiilor si la Forumul Notorium, va primi Diploma de participare.
 • La finele concursului se va publica catalogul informativ al participanților și învingătorilor la concurs TOP ABSOLUT mărci comerciale participante. În Catalogul NOTORIUM vor fi publicate doar mărcile votate și recunoscute de public, care vor avea minim 50 de voturi.
 • Rezultatele concursului, Catalogul NOTORIUM se va publica pe pagina web notorium.md – cu posibilitatea de a fi downloadat.
 • Distincțiile NOTORIUM sunt proprietate a Organizatorului și sunt promovate ca distincții unice care pot fi înmînate doar în cadrul Galei oficiale de decernare.
 • Trofeele NOTORIUM nu pot fi procurate și nici negociate.
 • Orice participant care refuză participarea la Gala de decernare, va fi scutit de înmînarea premiilor, în același timp conform condițiilor concursului participanții vor rămâne cu beneficiile on-line pe care le oferă gratuit site-ul concursului.

 

 1. ÎNMÎNAREA ȘI PRIMIREA PREMIILOR

10.1. Înmînarea și primirea premiilor se va efectua la Gala festivă de decernare a distincțiilor NOTORIUM 2017, la toate categoriile de concurs, conform rezultatelor finale.

10.2. Participarea la Gala de Premiere se va face exclusiv în baza invitațiilor speciale și a pachetelor de acces, pentru fiecare nominant în parte.

 • Participanții la Gala de Premiere vor confirma prezența în perioada 29 aprilie – 05 mai 2017.
 • Detaliile despre Gala de decernare, programul și facilitățile organizatorilor vor fi publicate pe pagina web notorium.md.
 1. AVANTAJELE   CONCURSULUI.
 • Participanților la concurs li se oferă următoarele avantaje:
 • Înregistrarea gratuită și participarea la Concurs;
 • Posibilitatea de a concura pentru premiile Concursului - Trofeul NOTORIUM, medaliile de aur, argint şi bronz, la fiecare subcategorie de produse sau servicii;
 • Transparenţa concursului şi a votingului în regim real, datorită votului securizat.
 • Prezența alături de peste 3500 de mărci comerciale larg cunoscute din Moldova și din străinătate;
 • Ridicarea nivelului încrederii și a imaginii mărcii comerciale participante la concurs;
 • Beneficii de promovare - aproximativ 100.000 de vizitatori unici vor accesa site-ul NOTORIUM.MD, majoritatea din ei, conform statisticilor de anul trecut, vor accesa zilnic site-ul, votînd şi urmărind evoluţia voting-ului;
 • Beneficii de promovare - aproximativ 5.000.000 de vizualizări pe toată perioada de desfășurare ;
 • Prezența gratuită pe site-ul NOTORIUM pentru mărcile comerciale participante pentru 1 an.
 • Promovarea evenimentului în cele mai importante resurse media din Moldova;
 • Promovarea evenimentului și a rezultatelor Concursului NOTORIUM, targetat, prin newslettere, către minim 35.000 de agenţi economici din Moldova;
 • Prezența şi promovarea în Catalogul Celor mai recunoscute mărci comerciale din Moldova NOTORIUM 2017;
 • Beneficierea de ofertă specială de protecție a mărcii comerciale din partea companiei INTELSTART SRL – intelstart.md, www.facebook.com/Intelstart/
 • Posibilitatea de a deveni parteneri ai Concursului şi Galei de Decernare a Premiilor NOTORIUM şi de a beneficia de avantajele acestuia, oferta de parteneriat o puteţi solicita la info@notorium.md.

 

 • Învingătorii la concurs beneficiază de:
 • Toate avantajele oferite participanților la concurs.
 • Dreptul învingătorilor în concurs de a aplica logotipul concursului, al Trofeului și medaliilor obţinute pe toate produsele/serviciile vizate de marca corespunzătoare.
 • Posibilitatea ca învingătorii să ţină un discurs de pe scenă, în momentul primirii distincţiei, cu referire la marca sa.
 • Transmisiunea live a Galei de Decernare a Premiilor cu o audienţă de minim 100.000 de telespectatori.

 

XII. TERMENELE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

12.1. Concursul se organizează în perioada 06.03.2017 -  28.04.2017.

12.2. Etapele concursului:

 • 06.03 -  28.04.2017 – etapa de voting;
 • 29.04 – 05.05.2017 confirmarea prezenței Participanților la Gala de Premiere
 • Sfîrșit de mai - Iunie - Gala de Premiere a învingătorilor în concurs.

 

XIII. MODUL DE FOLOSIRE A SEMNELOR DE DISTINCŢIE DE CĂTRE ÎNVINGĂTORII ÎN CONCURS

13.1. Învingătorii în concurs folosesc doar  semnele de distincţie obţinute cît și logoul oficial al concursului NOTORIUM, detaliile vor fi livrate de organizatorul Concursului.

 

13.2. Semne de distincţie ale concursului „NOTORIUM" sunt:

 • Premiul Mare - Trofeul NOTORIUM.
 • Premiile pentru locul 2, 3, 4 - medaliile NOTORIUM.

13.3. Logoul NOTORIUM poate fi utilizat exclusiv doar pe produsele și serviciile mărcii participante în concurs, prin autorizare directă scrisă de către Administratorul Concursului:


- ambalaje şi etichete
- producție poligrafică
- informație electronică
- internet
- spoturi video
- altele

 

13.4. Imaginea distincției câștigate NOTORIUM poate fi utilizată exclusiv doar pe produsele și serviciile mărcii participante în concurs, prin autorizare directă scrisă de către Administratorul Concursului:


- ambalaje şi etichete
- producție poligrafică
- informație electronică
- internet
- spoturi video
- altele

 

 1. 5. Imaginea distincțiilor va fi utilizată așa cum este livrată către Beneficiar și nu poate fi modificată sau adaptată. Titlurile care însoțesc imaginile nu pot fi altele decât cele anunțate de Organizator.

13.6. Organizatorul nu poartă răspundere pentru utilizarea neconformistă a Distincțiilor și titlurilor concursului, răspunderea fiind de partea celui ce va utiliza incorect, neloial distincțiile.

13.7. Organizatorii concursului își rezervă dreptul exclusiv de a suspenda, anula sau retrage titlul și distincția oferită participantului dacă acesta o va folosi incorect și neloial față de Organizatori și/sau agenții economici de pe piață.

13.8. Organizatorii își rezervă dreptul exclusiv de modificare a imaginii / formei trofeului, fără a diminua valoarea sau statutul distincției.

13.9. Se vor considera ca transmise drepturile de utilizare a imaginii distincțiilor primirea titlului și a diplomei confirmative la ceremonia de decernare.

 

XIV. FONDURILE DE SPONSORIZARE

14.1.Concursul NOTORIUM este organizat fară investiții sau finanțări directe care pot influența transparența rezultatelor Concursului.

14.2.În același timp pentru buna desfășurare a evenimentelor și activităților propuse, pot fi atrași parteneri și sponsori, care vor fi indicați pe paginile concursului.

 

14.3.Cheltuielile organizatorice pentru Gala de Decernare a premiilor vor fi acoperite parțial din costul biletelor de acces la eveniment, informatia privind costul acestora fiind plasata pe site-ul www.notorium.md.

 

 1. DISPOZIȚII FINALE

15.1.Conceptul NOTORIUM este de a evidenția cele mai recunoscute mărci comerciale care iși desfășoară activitatea în Republica Moldova.

15.2. Finalitatea concursului este de a recunoaște și publica Catalogul NOTORIUM a celor mai recunoscute mărci de pe piață.

14.2.Concursul NOTORIUM este apolitic, nu urmărește scopuri de promovare a unor companii sau mărci comerciale concrete.

14.3.Pentru buna desfășurare se vor stabili parteneriate care vor asigura un rezultat productiv al Concursului.

14.4.Orice sugestie sau reclamație poate fi trimisă la una din adresele de corespondență a concursului: adresa de mail info@notorium.md sau la adresa poștală a organizatorului INTELSTART LTD Republica Moldova, Chișinău, Calesa Ieșilor 8, et. 3 of. 6.

14.5 Toare referințele și întrebările cu privire la drepturile de proprietate intelectuală, în special drepturile de autor vor fi trimise la adresa Organizatorului și titularului de drepturi INTELSTART LTD Republica Moldova, Chișinău, Calesa Ieșilor 8, et. 3 of. 6.

 

 

Regulament

ORGANIZATOR

PARTENER RADIO GENERAL

PARTENER SILVER

SUSȚNUT DE

PARTENER MEDIA