Regulamente

REGULAMENTUL CONCURSULUI NAȚIONAL NOTORIUM AWARDS 2021 - CELE MAI RECUNOSCUTE MĂRCI COMERCIALE DE PUBLIC DIN MOLDOVA

Versiune on-line Regulament update 01 septembrie 2021

1.CLAUZE GENERALE

1.1. Concursul NOTORIUM este organizat în baza informației public existente on-line la data concursului, prin care organizatorii au ales și au inclus în concurs mărcile comerciale promovate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și mărcile solicitate spre a fi incluse în concurs primite la diferite ediții, din 2016 pînă în prezent.

1.1.1. Acceptarea prezenței pe site a mărcii comerciale, acceptarea condițiilor concursului, utlizarea serviciului de votare pe o perioadă de timp, cît și beneficierea de avantajele www.notorium.md nu oferă dreptul ulterior de a avea pretenții față de organizator și concurs, pretenții atît materiale cît și de imagine.

1.1.2. Toți participanții prezenți în concurs pot solicita retragerea la orice etapă fără drepturi și obligații. 

1.2. Organizatorii Concursului nu poartă răspundere pentru orice tip de violare a drepturilor de proprietate intelectuală de către participanții în Concurs, în același timp din oficiu, dacă Administrația va depista un act de încălcare a drepturilor menționate, se va autosesiza, și va exclude participanții neloiali din concurs. Îndemnăm în același timp toți titularii mărcilor comerciale și sau persoane interesate, să depună o cerere către Administrație pentru a înlătura orice acțiuni care pot viola orice tip de drept de proprieate intelectuală la adresa de mail info@notorium.md sau la adresa poștală a organizatorului INTELSTART LTD Republica Moldova, Chișinău, Calesa Ieșilor 8, et. 3 of. 6.

1.3. Sunt interzise orice acțiuni de atac informațional asupra site-ului concursului și fraudare a voturilor. Persoanele implicate în actele de fraudare, care vor împiedica buna desfășurare a Concursului vor fi trase la răspundere conform normelor legislației în vigoare. Rugăm în caz că ați depistat un act de fraudare să ne contactați pentru a întreprinde măsurile necesare.  

1.3.1. Atenție validare voturi: voturile trucate obţinute de pe profiluri false de facebook, care nu au nici o legatura cu Republica Moldova sau de pe aceiaşi adresa IP fiind mai mult de 10 voturi consecutive, vor fi anulate și marca ar putea fi exclusa din concurs!  

1.3.2 Poți vota on-line, zilnic, pe site, prin logare cu profil de facebook activ, doar de pe IP-uri din Moldova, сîte o marcă în fiecare subcategorie. 

1.3.3 Periodic are loc verificarea și validarea voturilor conform prezentului Regulament.

1.4. NOTORIUM 2021 este un concurs on-line al mărcilor recunoscute de public, la care participă orice marcă comercială selectată sau solicitată pentru concurs, înregistrată sau neînregistrată.

1.5 Misiunea NOTORIUM este de a promova și evidenția recunoașterea oricărei mărci din orice domeniu, care activează în Republica Moldova, indiferent de statutul juridic, valorea de piață, vechimea ei și alte criterii.

1.6. La concurs sunt admise toate mărcile comerciale indiferent de statutul juridic de organizare a companiei sau a reprezentantului mărcii.

1.7. NOTORIUM este o platformă on-line transparentă care are un principiu simplu de indentificare a învingătorilor top 3 mărci naționale și/sau internaționale pentru fiecare domeniu de activitate: se va concura pentru distincțiile propuse și dreptul de utilizare a logotip-ului Votat Marcă Recunoscută ®,  în baza activității fiecărei mărci de stimulare a votării de către simpatizanți, implicarea activă în procesul de votare și comunicarea activă on-line cu nișa proprie a clienților și a persoanelor ce apreciază marca comercială.

1.8. Concursul este public și este scutit de orice obligație. Orice concurent poate solicita retragerea sa din concurs printr-o scrisoare către administratorul Concursului. Administratorii paginii on-line nu poartă răspundere pentru acțiunile persoanelor terțe în legătură cu desfășurarea concursului. Administrația își rezervă dreptul de modificare a clauzelor prezentului Regulament publicat pe site. Orice revendicări noi vor intra în vigoare la data publicării pe site.

1.9. Participarea în concurs poate fi la inițiativa organizatorului Concursului sau la cererea participantului. În același timp orice persoană interesată poate cere modificarea datelor participantului sau retragerea acestuia din Concurs în baza deciziei reprezentantului mărcii comerciale sau a unei cereri motivate care va demonstra încălcarea unor condiții de participare.

1.10. Administrația poate refuza înregistrarea unei mărci în Concurs dacă aceasta încalcă orice drepturi patrimoniale și non-patrimoniale, normele bunelor moravuri, dacă face îndemn la rasism, ură și discriminare și alte acțiuni anti-sociale.

2.DESPRE CONCURS

2.1.Concursul „NOTORIUM" este un concurs cu voting on line, la 45 de categorii și 160 de subcategorii de produse și servicii, conform clasificării internaționale de la NISA, ce permite consumatorilor să stabilească cele mai recunoscute mărci prezente pe piața din Moldova. Concursul este organizat de către Compania de Proprietate Intelectuală INTELSTART SRL, cu experiență de 14 ani în domeniul proprietății intelectuale.

2.2. Concursul „NOTORIUM" se desfășoară în perioada 01 septembrie – 30 septembrie, ora 18.00, 2021. Concursul este disponibil spre vot direct pe pagina oficială a concursului www.notorium.md.

2.3. Administrația Concursului a selectat marcile comerciale din sursele publice on-line, promovate pe teritoriul Republicii Moldova, înregisrate și neînregistrate, pentru a participa în acest concurs. Ulterior orice companie interesata are posibilitatea de a adauga în concurs marca sa fără restricții generale, expediind in acest scop o solicitare pe site-ul www.notorium.md și urmînd ca Administrația Concursului să accepte și să confirme participarea în concurs.

2.4.Admninistrația își rezervă dreptul de a face modificări în Condițiile generale ale concursului, structură și repartizare participanți, alte informații esențiale bunei desfășurări a concursului fără a fi nevoită să comunice personal fiecărui participant. Modificările de categorie/subcategorie în cazul în care marca nu corespunde cu acestea nu va afecta numărul de voturi ale participantului.

2.5.Orice modificare survenită a Regulamentului va fi publicată pe site, fiind indicată data ultimei redacții.

2.6.Dacă o marcă participă la o categorie și nu este în drept să fie plasată în domeniul dat, la decizia Administrației sau a persoanelor interesate modificările vor fi efectuate suplimentar.

3.OBIECTIVELE CONCURSULUI

3.1. Evidențierea și recunoașterea mărcilor comerciale la Concurs, din toate sectoarele de activitate, de către consumatori.

3.2. Posibilitatea competiției între mărcile noi și brand-urile existente și cunoscute pe piață, confirmînd moto-ul Concursului: Fiecare merită să fie recunoscut.

3.3. Identificarea şi promovarea celor mai recunoscute mărci comerciale din Moldova conform votingului on-line.

3.4.Elaborarea ratingului mărcilor comerciale prezente în Moldova, din toate domeniile de activitate, în baza votului manifestat de către public.

3.5.Publicarea Catalogului Mărcilor Recunoscute NOTORIUM participante la Gala de Decernare a Premiilor, conform rezultatelor concursului.

3.6.Supravegherea concursului

 • Organizatorii concursului specialiști din domeniul proprietăţii intelectuale, vor supravegea derularea concursului și corectitudinii acestuia.
 • Organizatorii vor avea atribuții de supraveghere și monitorizare a concursului fără a influența rezultatul.
 • Organizatorii pledează pentru o transparență totală a concursului, neafiliere și neinfluențare a rezultatelor finale.

3.7.Instrumentele pe care se bazează concursul și care va asigura transparența sunt:

 • Social Voting – o modalitate modernă de pionerat în sondajul public din Moldova care va personaliza orice vot.
 • Sistema de securitate facebook și calificarea profesională a specialiștilor NOTORIUM AWARDS.

4.PARTICIPANŢII LA CONCURS

4.1. La concurs pot participa întreprinderi şi organizaţii cu diverse forme de proprietate, persoane juridice rezidente și nerezidente, precum şi persoane fizice care produc bunuri materiale şi/sau prestează servicii pe teritoriul ţării, fiind în același timp proprietar sau reprezentant a unei mărci comeciale înregistrate sau neînregistrate.

4.2. La concurs se admit toate mărcile comerciale naţionale şi străine, care au activitate pe teritoriul Republicii Moldova.

5.CATEGORIILE CONCURSULUI

5.1. PRODUSE: PRODUSE CHIMICE, VOPSELE, FINISURI, LACURI, COSMETICE, PARFUMERIE, COMBUSTIBILI, ULEIURI, FARMACEUTICĂ, VETERINĂRIE, PRODUSE DIN METAL, MAȘINI, UNELTE, SCULE, TACÎMURI, PRODUSE ELECTRICE, ELECTRONICE, APARATE MEDICALE, ELECTROCASNICE, SĂNITĂRIE, TRANSPORT, CAUCIUCURI, ARME, FOCURI, ARTIFICII, BIJUTERII, METALE PREȚIOASE, CEASURI, INSTRUMENTE MUZICALE, REVISTE, HÎRTIE, BIROTICĂ, MATERIALE DE CONSTRUCTII PENTRU IZOLARE, PIELE, GEAMANTANE, VALIZE, MATERIALE DE CONSTRUCȚII, CIMENTURI, MOBILĂ, OGLINZI, RAME, USTENSILE, RECIPIENTE, FRÎNGHII, SFORI, CORTURI, PRELATE, FIRE DE UZ TEXTIL, TEXTILE, CUVERTURI, FEȚE DE MASĂ, ÎMBRĂCĂMINTE, ÎNCĂLȚĂMINTE, DANTELE, BRODERII, NASTURI, COVOARE, LINOLEUM, TAPETE, JOCURI, JUCĂRII ARTICOLE SPORT, CARNE, FRUCTE, CONSERVE, OUĂ, LACTATE, ULEIURI, CAFEA, CEAI, COFETĂRIE, PATISERIE, ÎNGHEȚATĂ, ZAHĂR, FRUCTE, LEGUME, PLANTE, NUTREȚURI, BERE, BĂUTURI NEALCOOLICE, SUC, VIN, DIVIN, VODKA, ALTE BĂUTURI,

5.2. SERVICII: PUBLICITATE, CONSULTANȚĂ, COMERȚ ON-LINE, RETAIL, EN-GROS, ASIGURĂRI, FINANȚARE, LEASING, BĂNCI, REAL-ESTATE, BROKERI, CONSTRUCȚII, REPARAȚII, AUTOSERVICE, SPALĂTORII, TV, INTERNET, RADIO, TELEFONIE MOBILĂ, TRANSPORT, CĂLĂTORII, TURISM, POSTĂ, CURIERAT, TIPOGRAFII, PERSONALIZARE SUVENIRE, EDUCAȚIE, INSTRUIRE, DIVERTISMENT, SPORT, EXPOZIȚII, SERVICII CERCETARE, DESIGN, IT, HOSTING, RESTAURANTE, CAFÉ, FASTFOOD, HOTELE, CENTRE MEDICALE, STOMATOLOGICE, SPA, COSMETOLOGIE, SERVICII JURIDICE, PROPRIETATE INTELECTUALĂ, PAZĂ, CASE DE NUNȚI.

5.3. Premierea învingătorilor va fi doar la categoriile şi subcategoriile concursului, unde se va respecta principiul conucrenței. Se va considera categorie sau subcategorie ce respectă principiul concurenței prezența a minim 3 concurenți, din care să rezulte 2 nomializați minim clasați pe locurile 1, 2, și care în același timp au acumulat cel puțin 25 de voturi pînă la finalizarea Concursului. 

5.4. În absența principiului Concurenței Concursului pe anumite categorii si sau subcategorii, premiile participanților nu vor fi acordate conform Regulii generale de concurs. 

6.DEPUNEREA CERERILOR DE PARTICIPARE LA CONCURS ON-LINE

6.1.Participanții care doresc să participe la concurs depun cereri on-line pe site-ul www.notorium.md conform unui model stabilit, pînă la data de 24 septembrie 2021 inclusiv.

6.2.Nu există taxe de înscriere și sau participare la concursul on-line.

6.3.În același timp Organizatorii au stabilit taxe pentru pachete de promovare şi acces la Gala de Decernare Notorium Awards 2021, Ceremonie solemnă de acordare a premiilor pentru cele mai recunoscute mărci comerciale din Moldova.

6.4.Titularii / reprezentanţii mărcilor comerciale, care vor ocupa unul din cele 3 locuri câştigătoare din subcategorie (trofee pentru locul 1, 2 și 3) vor achiziţiona pachete de promovare pentru învingători, conform condiţiilor expuse pe site-ul www.notorium.md.

6.5.Acordarea distincţiilor și dreptului de utilizare a logotip-ului Votat Marcă Recunoscută ®,   se va face doar pentru acei învingători care vor participa la Gala de Decernare Notorium Awards 2021.

7.EVALUAREA REZULTATELOR

7.1.Procedura de evaluare și desemnare a învingătorilor se bazează pe rezultatul votingului on-line afişat în timp real pe site-ul www.notorium.md. Organizatorul nu poate influența rezultatele concusului on-line, în baza cărora se vor stabili învingătorii.

7.2. În atribuția Organizatorului este confirmarea locurilor finale în baza votului on-line: Locul 1 - Trofeul Notorium cu indicarea locului 1, locul 2 - Trofeul Notorium cu indicarea locului 2, locul 3 - Trofeul Notorium cu indicarea locului 3, pentru fiecare categorie și/sau subcategorie de produse sau servicii.

8.DESEMNAREA ÎNVINGĂTORILOR

8.1.Organizatorul concursului va aproba formal și va desemna cele mai votate mărci comerciale la fiecare categorie/subcategorie a concursului în baza rezultatelor de voting on-line.

8.2.Cota minimă a numărului de voturi pentru premierea cîștigătorilor este de 25 de voturi, on-line pe parcursul perioadei de votare.

8.3.Distincțiile vor fi distribuite în baza principiului concurenței, astfel pentru a premia locurile de top este necesar ca minimum 2 participanți să întrunească condițiile de mai sus, și anume cota minimă de 25 de voturi.  În cazul cînd doar unul din participanți vor întruni această cotă, distincțiile la această categorie nu se vor acorda.

8.4.Participanții la Concurs care vor fi desemnați ca învingători pot renunța sau se pot retrage de la etapa finală în baza cererii proprii, fără nici o obligație. În acest caz locul vacant va fi atribuit următorului participat cu numărul de voturi cele mai apropiate de locul vacant.

8.5.Pentru fiecare subcategorie a concursului vor fi oferite deținătorilor locurilor 3, 2 și 1 Trofeele Notorium cu indicarea obligatorie a locului ocupat și respectiv și dreptul de utilizare a logotip-ului Votat Marcă Recunoscută ® (cu indicarea obligatorie a locului ocupat). Distincțiile vor fi oferite în cadrul Galei de Decernare a Premiilor, accesul la eveniment fiind posibil în baza pachetelor de acces și promovare, afişate pe site-ul www.notorium.md.

8.6.Fiecare participant la Concursul NOTORIUM, prezent la Gala de Decernare a Premiilor, va primi Diploma de participare.

8.7.La finele concursului se va publica Catalogul Mărcilor Recunoscute NOTORIUM participante la Gala de Decernare a Premiilor, conform rezultatelor concursului.

8.8.Rezultatele concursului, Catalogul Mărcilor Recunoscute NOTORIUM se va publica pe pagina web www.notorium.md – cu posibilitatea de a fi downloadat.

8.9.Distincțiile și logotip-ul NOTORIUM sunt proprietate a Organizatorului și sunt promovate ca distincții unice care pot fi înmînate doar în cadrul Galei oficiale de Decernare.

8.10.Orice participant care refuză participarea la Gala de Decernare, nu va primi distincțiile NOTORIUM și dreptul de utilizare a logotip-ului Votat Marcă Recunoscută ®.

8.11.În caz de neconfirmare a participării la Gala de Premiere, marca comercială se exclude de pe site-ul www.notorium.md, se pierde orice drept de utilizare a distincțiilor NOTORIUM (Trofee) și a logotipului “Votat Marcă Recunoscută ®” și marca nu este inclusă în Catalogul Mărcilor Recunoscute NOTORIUM.

9.ÎNMÎNAREA ȘI PRIMIREA PREMIILOR

9.1. Înmînarea premiilor se va efectua la Gala festivă de decernare a distincțiilor NOTORIUM 2021, la toate categoriile de concurs, conform rezultatelor finale.

9.2. Participarea la Gala de Premiere se va face exclusiv în baza pachetelor de acces şi promovare, pentru fiecare marcă nominant în parte.

9.3.Participanții la Gala de Premiere vor confirma prezența în perioada 30.09 – 08.10.2021.

9.4.Detaliile despre Gala de decernare, programul și facilitățile organizatorilor vor fi publicate pe pagina web www.notorium.md.

10.AVANTAJELE   CONCURSULUI.

Participanților la concurs li se oferă următoarele avantaje:

 1. Înregistrarea gratuită și participarea la Concurs;
 2. Posibilitatea de a concura pentru premiile Concursului - Trofeele NOTORIUM și pentru dreptul de folosire a logo-ului Votat Marcă Recunoscută ®, la fiecare subcategorie de produse sau servicii şi utilizarea exclusivă a imaginilor distincţiei pentru promovarea produselor și serviciilor mărcilor învingătoare;
 3. Transparenţa concursului şi a votingului în regim real, datorită votului securizat.
 4. Prezența alături de peste 5000 de mărci comerciale larg cunoscute din Moldova și din străinătate;
 5. Ridicarea nivelului vinzărilor, încrederii și a imaginii mărcii comerciale participante la concurs;
 6. Beneficii de promovare - aproximativ 100.000 de vizitatori unici vor accesa site-ul NOTORIUM.MD, majoritatea din ei, conform statisticilor de anul trecut, vor accesa zilnic site-ul, votînd şi urmărind evoluţia voting-ului;
 7. Beneficii de promovare - aproximativ 10.000.000 de vizualizări pe toată perioada de desfășurare;
 8. Promovarea evenimentului în cele mai importante resurse media şi la cele mai importante evenimente destinate business-ului din Moldova;
 9. Promovarea evenimentului și a rezultatelor Concursului NOTORIUM, targetat, prin newslettere, către minim 50.000 de agenţi economici din Moldova;
 10. Beneficierea de ofertă promoţională de înregistrare a mărcii comerciale din partea companiei INTELSTART SRL – www.intelstart.mdwww.facebook.com/Intelstart/
 11. Beneficierea de ofertă promoţională de promovare a mărcii comerciale din partea partenerilor NOTORIUM.
 12. Posibilitatea de a deveni parteneri ai Concursului şi Galei de Decernare a Premiilor NOTORIUM şi de a beneficia de avantajele acestuia, oferta de parteneriat o puteţi solicita la info@notorium.md.

Învingătorii la concurs, participanţi la Gala de Decernare a Premiilor NOTORIUM AWARDS 2021 beneficiază de următoarele avantaje:

 1. Toate avantajele oferite participanților la concurs.
 2. Dreptul învingătorilor în concurs de a aplica logotipul Votat Marcă Recunoscută ®, al Trofeului pentru promovarea produselor și serviciilor mărcilor învingătoare.
 3. Posibilitatea ca învingătorii să ţină un discurs de pe scenă, în momentul primirii distincţiei, cu referire la marca sa.
 4. Transmisiunea live a Galei de Decernare a Premiilor cu o audienţă de minim 50.000 de telespectatori.
 5. Prezența gratuită pe site-ul NOTORIUM pentru mărcile învingătoare pentru 1 an.
 6. Realizarea unui spot video pentru învingători ce va conţine imaginea trofeului şi a logotipului companiei Dvs.
 7. Realizarea unei fotografii pentru învingători ce va conţine imaginea trofeului NOTORIUM şi logotipului companiei Dvs.
 8. Distribuirea unei oferte promoţionale a învingătorilor pe pagina de facebook a evenimentului www.facebook.com/Notorium.md/.
 9. Distribuirea postărilor învingătorilor pe pagina de facebook a evenimentului www.facebook.com/Notorium.md/.
 10. Prezența şi promovarea în Catalogul Celor mai recunoscute mărci comerciale din Moldova NOTORIUM 2021.

 

11.TERMENELE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

11.1. Concursul se organizează în perioada 01.09.2021 - 30.09.2021.

11.2. Etapele concursului:

 • 01.09 -  30.09.2021 – etapa de voting;
 • 30.09 – 08.10.2021 confirmarea prezenței Participanților la Gala de Premiere
 • Noiembrie - Gala de Premiere a învingătorilor în concurs.

12.MODUL DE FOLOSIRE A SEMNELOR DE DISTINCŢIE DE CĂTRE ÎNVINGĂTORII ÎN CONCURS

12.1. Învingătorii în concurs folosesc doar semnele de distincţie obţinute cît și logotip-ul Votat Marcă Recunoscută ®, detaliile vor fi livrate de organizatorul Concursului.

12.2. Semne de distincţie ale concursului „NOTORIUM" sunt:

 • Premiile pentru locul 1, 2, 3, - Trofeele NOTORIUM.
 • Logotip-ul Votat Marcă Recunoscută ® (bronz, argint, aur, trofeu).

12.3. Logotip-ul Votat Marcă Recunoscută ® poate fi utilizat exclusiv doar pe produsele și serviciile mărcii participante în concurs, prin autorizare directă scrisă de către Administratorul Concursului, doar pentru învingătorii participanţi la Gala de Decernare a premiilor:

- ambalaje şi etichete
- producție poligrafică
- informație electronică
- internet
- spoturi video
- altele

 12.4. Imaginea distincției câștigate NOTORIUM poate fi utilizată exclusiv doar pe produsele și serviciile mărcii participante în concurs, prin autorizare directă scrisă de către Administratorul Concursului, doar pentru învingătorii participanţi la Gala de Decernare a premiilor:

- ambalaje şi etichete
- producție poligrafică
- informație electronică
- internet
- spoturi video
- altele

12.5. Imaginea distincțiilor va fi utilizată așa cum este livrată către Beneficiar și nu poate fi modificată sau adaptată. Titlurile care însoțesc imaginile nu pot fi altele decât cele anunțate de Organizator.

12.6. Organizatorul nu poartă răspundere pentru utilizarea neconformă a Distincțiilor și titlurilor concursului, răspunderea fiind de partea celui ce va utiliza incorect, neloial distincțiile.

12.7. Organizatorii concursului își rezervă dreptul exclusiv de a suspenda, anula sau retrage titlul și distincția oferită participantului dacă acesta o va folosi incorect și neloial față de Organizatori și/sau agenții economici de pe piață.

12.8. Organizatorii își rezervă dreptul exclusiv de modificare a imaginii / formei trofeului, fără a diminua valoarea sau statutul distincției.

12.9. Se vor considera ca transmise drepturile de utilizare a imaginii distincțiilor primirea titlului și a diplomei confirmative la Gala de Decernare a premiilor.

13.FONDURILE DE SPONSORIZARE

13.1.Concursul NOTORIUM este organizat fară investiții sau finanțări directe care pot influența transparența rezultatelor Concursului.

13.2.În același timp pentru buna desfășurare a evenimentelor și activităților propuse, pot fi atrași parteneri și sponsori, care vor fi indicați pe paginile concursului.

13.3.Cheltuielile organizatorice pentru Gala de Decernare a premiilor vor fi acoperite parțial din costul biletelor de acces și promovare la eveniment, informatia privind costul acestora fiind plasata pe site-ul www.notorium.md.

14.DISPOZIȚII FINALE

14.1.Conceptul NOTORIUM este de a evidenția cele mai recunoscute mărci comerciale care iși desfășoară activitatea în Republica Moldova.

14.2. Finalitatea concursului este de a recunoaște și publica Catalogul NOTORIUM a celor mai recunoscute mărci de pe piață.

14.3.Concursul NOTORIUM este apolitic, nu urmărește scopuri de promovare a unor companii sau mărci comerciale concrete.

14.4. Prin înregistrarea pe site-ul www.notorium.md, participanţii îşi exprimă acordul să primească informaţii cu privire la desfăşurarea Concursului NOTORIUM pe adresa de email utilizată la înregistrare.

14.5.Pentru buna desfășurare se vor stabili parteneriate care vor asigura un rezultat productiv al Concursului.

14.6.Orice sugestie sau reclamație poate fi trimisă la una din adresele de corespondență a concursului: adresa de email info@notorium.md sau la adresa poștală a organizatorului INTELSTART LTD Republica Moldova, Chișinău, Calesa Ieșilor 8, et. 3 of. 6.

14.7 Toare referințele și întrebările cu privire la drepturile de proprietate intelectuală, în special drepturile de autor vor fi trimise la adresa Organizatorului și titularului de drepturi INTELSTART LTD Republica Moldova, Chișinău, Calea Ieșilor 8, et. 3 of. 6.

 

ORGANIZATOR

INTELSTART

PARTENER GOLD

PARTENER SILVER

PARTENER MEDIA