Regulamente

REGULAMENTUL CONCURSULUI NAȚIONAL NOTORIUM AWARDS 2018 - CELE MAI RECUNOSCUTE MĂRCI COMERCIALE DE PUBLIC DIN MOLDOVA

Versiune on-line Regulament update 12 martie 2018

1.CLAUZE GENERALE

1.1. Concursul NOTORIUM este organizat în baza informației public existente on-line la data concursului, prin care organizatorii au ales și au inclus în concurs mărcile comerciale promovate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și mărcile solicitate spre a fi incluse în concurs din ediția anului 2018.

1.1.1. Acceptarea prezenței pe site a mărcii comerciale, acceptarea regulior și condițiilor concursului, utlizarea serviciului de votare pe o perioadă de timp, cît și beneficierea de avantajele www.notorium.md nu oferă dreptul ulterior de a avea pretenții față de organzator și concurs, pretenții atît materiale cît și de imagine.

1.1.2. Toți participanții prezenți în concurs pot solicita retragerea la orice etapă fără drepturi și obligații. 

1.2. Organizatorii Concursului nu poartă răspundere pentru orice tip de violare a drepturilor de proprietate intelectuală de către participanții în Concurs, în același timp din oficiu, dacă Administrația va depista un act de încălcare a drepturilor menționate, se va autosesiza, și va exclude participanții neloiali din concurs. Îndemnăm în același timp toți titularii mărcilor comerciale și sau persoane interesate, să depună o cerere către Administrație pentru a înlătura orice acțiuni care pot viola orice tip de drept de proprieate intelectuală la adresa de mail info@notorium.md sau la adresa poștală a organizatorului INTELSTART LTD Republica Moldova, Chișinău, Calesa Ieșilor 8, et. 3 of. 6.

1.3. Sunt interzise orice acțiuni de atac informațional asupra site-ului concursului și fraudare a voturilor, iar la depistarea voturilor fraudate a participantului acesta va fi retras din Concurs, iar persoanele implicate în actele de fraudare, care vor împiedica buna desfășurare a Concursului vor fi trase la răspundere conform normelor legislației în vigoare. Rugăm în caz că ați depistat un act de fraudare sau act de concurență neloială în concurs, să ne contactați pentru a întreprinde măsurile necesare.

1.3.1. ATENȚIE VALIDARE VOTURI: VOTURILE TRUCATE OBŢINUTE PRIN DIVERSE INSTRUMENTE INFORMATICE VOR FI ANULATE ȘI MARCA VA FI EXCLUSA DIN CONCURS!  Poți vota on-line ZILNIC PE SITE prin logare cu email si număr de telefon mobil din Moldova (din reţelele Orange, Moldcell şi Unite) сîte o marcă în fiecare subcategorie. Votează marca favorită și prin sms la nr. 4421 cu ID-ul participantului. Preț sms 10 lei, cu TVA, 1 sms = 1 vot,participă Abonații Moldcell și Orange. NOTĂ LIMITARE VOT: De pe un număr de telefon poți vota ZILNIC de 3 ori fiecare marcă favorită, prin intermediul expedierii a 3 sms-uri. Dacă vor fi expediate mai multe sms-uri, acestea vor fi taxate, însă nu vor fi considerate valide şi voturile respective nu se vor cumula.

1.4. NOTORIUM 2018 este un concurs on-line al mărcilor recunoscute de public, la care participă orice marcă comercială selectată sau solicitată pentru concurs, înregistrată sau neînregistrată.

1.5 Misiunea NOTORIUM este de a promova și evidenția recunoașterea oricărei mărci din orice domeniu, care activează în Republica Moldova, indiferent de statutul juridic, valorea de piață, vechimea ei și alte criterii.

1.6. La concurs sunt admise toate mărcile comerciale indiferent de statutul juridic de organizare a companiei sau a reprezentantului mărcii cu excepția mărcilor ce aparțin statului sau a organzațiilor ce reprezintă statul.

1.7. NOTORIUM este o platformă on-line transparentă care are un principiu simplu de indentificare a învingătorilor top 4 mărci naționale și/sau internaționale pentru fiecare domeniu de activitate: se va lupta pentru distincțiile propuse în baza activității fiecărei mărci de stimulare a votării de către simpatizanți, implicarea activă în procesul de votare și comunicarea activă on-line cu nișa proprie a clienților și a persoanelor ce apreciază marca comercială.

1.8. Concursul este public și este scutit de orice obligație. Orice concurent poate solicita retragerea sa din concurs printr-o scrisoare către administratorul Concursului. Administratorii paginii on-line nu poartă răspundere pentru acțiunile persoanelor terțe în legătură cu desfășurarea concursului. Administrația își rezervă dreptul de modificare a clauzelor prezentului Regulament publicat pe site. Orice revendicări noi vor intra în vigoare la data publicării pe site.

1.9. Participarea în concurs poate fi la inițiativa organizatorului Concursului sau la cererea participantului. În același timp orice persoană interesată poate cere modificarea datelor participantului sau retragerea acestuia din Concurs în baza deciziei reprezentantului mărcii comerciale sau a unei cereri motivate care va demonstra încălcarea unor condiții de participare.

1.10. Administrația poate refuza înregistrarea unei mărci în Concurs dacă aceasta încalcă orice drepturi patrimoniale și non-patrimoniale, normele bunelor moravuri, dacă face îndemn la rasism, ură și discriminare și alte acțiuni anti-sociale.

2.DESPRE CONCURS

2.1.Concursul „NOTORIUM" este un concurs cu voting on line și sms, la 45 de categorii de produse și servicii, conform clasificării internaționale de la NISA, ce permite consumatorilor să stabilească cele mai recunoscute mărci prezente pe piața din Moldova. Concursul este organizat de către Compania de Proprietate Intelectuală INTELSTART SRL, cu experiență de 10 ani în domeniul de proprietate intelectuală.

2.2. Concursul „NOTORIUM" se desfășoară în perioada 12 martie - 27 aprilie, ora 18.00, anul 2018. Concursul este disponibil spre vot direct pe pagina oficială a concursului www.notorium.md și prin sms voting la numărul scurt 4421.

2.3. Administrația Concursului a selectat marcile comerciale din sursele publice on-line, promovate pe teritoriul Republicii Moldova, înregisrate și neînregistrate, pentru a participa în acest concurs. Ulterior orice companie interesata are posibilitatea de a adauga în concurs marca sa fără restricții generale, expediind in acest scop o solicitare pe site-ul www.notorium.md și urmînd ca Administrația Concursului să accepte și să confirme participarea în concurs.

2.4.Admninistrația își rezervă dreptul de a face modificări în Condițiile generale ale concursului, structură și repartizare participanți, alte informații esențiale bunei desfășurări a concursului fără a fi nevoită să comunice personal fiecărui participant. Modificările de categorie/subcategorie în cazul în care marca nu corespunde cu acestea nu va afecta numărul de voturi ale participantului.

2.5.Orice modificare survenită a Regulamentului va fi publicată pe site, fiind indicată data ultimei redacții.

2.6.Dacă o marcă participă la o categorie și nu este în drept să fie plasată în domeniul dat, la decizia Administrației sau a persoanelor interesate modificările vor fi efectuate suplimentar.

3.OBIECTIVELE CONCURSULUI

3.1. Evidențierea și recunoașterea mărcilor comerciale la Concurs, din toate sectoarele de activitate și anume 45 de clase de produse și servicii care corespund cu Clasificarea Internațională a Mărcilor Comerciale de la NISA, cît și evidențierea preferințelor de a apreciere a mărcilor comerciale de către consumatori.

3.2. Posibilitatea competiției între mărcile noi și brand-urile existente și cunoscute pe piață, confirmînd moto-ul Concursului: Fiecare merită să fie recunoscut.

3.3. Identificarea şi promovarea celor mai recunoscute mărci comerciale din Moldova conform votingului on-line și sms.

3.4.Elaborarea ratingului mărcilor comerciale prezente în Moldova, din toate domeniile de activitate, în baza votului manifestat de către public.

3.5.Publicarea catalogului complex, TOP absolut a mărcilor comerciale conform ratingului rezultatelor concursului.

3.6.Supravegherea concursului

 • Organizatorii concursului specialiști din domeniul proprietăţii intelectuale, vor supravegea derularea concursului și corectitudinii acestuia.
 • Organizatorii vor avea atribuții de supraveghere și monitorizare a concursului fără a influența rezultatul.
 • Organizatorii pledează pentru o transparență totală a concursului, neafiliere și neinfluențare a rezultatelor finale.

3.7.Instrumentele pe care se bazează concursul și care va asigura transparența sunt:

 

 • Social Voting – o modalitate modernă de pionerat în sondajul public din Moldova care va personaliza orice vot.
 • Votul sms, limitat care va permite o votare echitabilă și neinfluențată.
 • Sistema de securitate și calificarea profesională a specialiștilor NOTORIUM AWARDS.

 

4.PARTICIPANŢII LA CONCURS

4.1. La concurs pot participa întreprinderi şi organizaţii cu diverse forme de proprietate, persoane juridice rezidente și nerezidente, precum şi persoane fizice care produc bunuri materiale şi/sau prestează servicii pe teritoriul ţării, fiind în același timp proprietar a unei mărci comeciale înregistrate sau neînregistrate.

4.2. La concurs se admit toate mărcile comerciale naţionale şi străine, care au activitate pe teritoriul Republicii Moldova.

5.CATEGORIILE CONCURSULUI

5.1. PRODUSE: PRODUSE CHIMICE, VOPSELE, FINISURI, LACURI, COSMETICE, PARFUMERIE, COMBUSTIBILI, ULEIURI, FARMACEUTICĂ, VETERINĂRIE, PRODUSE DIN METAL, MAȘINI, UNELTE, SCULE, TACÎMURI, PRODUSE ELECTRICE, ELECTRONICE, APARATE MEDICALE, ELECTROCASNICE, SĂNITĂRIE, TRANSPORT, CAUCIUCURI, ARME, FOCURI, ARTIFICII, BIJUTERII, METALE PREȚIOASE, CEASURI, INSTRUMENTE MUZICALE, REVISTE, HÎRTIE, BIROTICĂ, MATERIALE DE CONSTRUCTII PENTRU IZOLARE, PIELE, GEAMANTANE, VALIZE, MATERIALE DE CONSTRUCȚII, CIMENTURI, MOBILĂ, OGLINZI, RAME, USTENSILE, RECIPIENTE, FRÎNGHII, SFORI, CORTURI, PRELATE, FIRE DE UZ TEXTIL, TEXTILE, CUVERTURI, FEȚE DE MASĂ, ÎMBRĂCĂMINTE, ÎNCĂLȚĂMINTE, DANTELE, BRODERII, NASTURI, COVOARE, LINOLEUM, TAPETE, JOCURI, JUCĂRII ARTICOLE SPORT, CARNE, FRUCTE, CONSERVE, OUĂ, LACTATE, ULEIURI, CAFEA, CEAI, COFETĂRIE, PATISERIE, ÎNGHEȚATĂ, ZAHĂR, FRUCTE, LEGUME, PLANTE, NUTREȚURI, BERE, BĂUTURI NEALCOOLICE, SUC, VIN, DIVIN, VODKA, ALTE BĂUTURI, ȚIGĂRI,

5.2. SERVICII: PUBLICITATE, CONSULTANȚĂ, COMERȚ ON-LINE, RETAIL, EN-GROS, ASIGURĂRI, FINANȚARE, LEASING, BĂNCI, REAL-ESTATE, BROKERI, CONSTRUCȚII, REPARAȚII, AUTOSERVICE, SPALĂTORII, TV, INTERNET, RADIO, TELEFONIE MOBILĂ, TRANSPORT, CĂLĂTORII, TURISM, POSTĂ, CURIERAT, TIPOGRAFII, PERSONALIZARE SUVENIRE, EDUCAȚIE, INSTRUIRE, DIVERTISMENT, SPORT, EXPOZIȚII, SERVICII CERCETARE, DESIGN, IT, HOSTING, RESTAURANTE, CAFÉ, FASTFOOD, HOTELE, CENTRE MEDICALE, STOMATOLOGICE, SPA, COSMETOLOGIE, SERVICII JURIDICE, PROPRIETATE INTELECTUALĂ, PAZĂ, CASE DE NUNȚI.

5.3. Premierea învingătorilor va fi doar la categoriile şi subcategoriile concursului, unde se va respecta principiul conucrenței. Se va considera categorie sau subcategorie ce respectă principiul concurenței prezența a minim 3 concurenți, din care să rezulte 3 nomializați minim clasați pe locurile 1, 2, 3, și care au în același timp au acumulat cel puțin 50 de voturi pînă la finalizarea Concursului. La decizia Administrației clauza numărului de voturi și/sau de participanți poate fi modificată în beneficiul participanţilor.

5.4. În absența principiului Concurenței Concursului, premiile participanților nu vor fi acordate conform Regulii generale de concurs. 

6.DEPUNEREA CERERILOR DE PARTICIPARE LA CONCURS ON-LINE

6.1.Întreprinderile care doresc să participe la concurs depun cereri on-line pe site-ul www.notorium.md conform unui model stabilit, pînă la data de 15 aprilie 2018.

6.2.Nu există taxe de înscriere și sau participare la concursul on-line.

6.3.În același timp Organizatorii au stabilit taxe de promovare și participare la Gala de Decernare Notorium Awards 2018, Ceremonie solemnă de acordare a premiilor pentru cele mai recunoscute mărci comerciale din Moldova.

6.4.Acordarea distincţiilor se va face doar pentru acei învingători care vor participa la Gala de Decernare Notorium Awards 2018.

7.EVALUAREA REZULTATELOR

7.1.Procedura de evaluare și desemnare a învingătorilor se bazează pe rezultatul votingului on-line și sms afişat în timp real pe site-ul www.notorium.md. Organizatorul nu poate influența rezultatele concusului on-line și sms, în baza cărora se vor stabili învingătorii.

7.2. În atribuția Organizatorului este confirmarea locurilor finale în baza votului on-line și sms pe 4 nivele în descreștere: Locul 1 Marele premiu Trofeul Notorium, locul 2 medalia de aur, locul 3 medalia de argint și locul 4 medalia de bronz

8.DESEMNAREA ÎNVINGĂTORILOR

8.1.Organizatorul concursului va aproba formal și va desemna cele mai votate mărci comerciale la fiecare categorie/subcategorie a concursului în baza rezultatelor de voting on-line și sms.

8.2.Cota minimă a numărului de voturi pentru premierea cîștigătorilor este de 50 de voturi, on-line și sms pe parcursul perioadei de votare.

8.3.Distincțiile vor fi distribuite în baza principiului concurenței, astfel pentru a premia locurile de top este necesar ca minimum 3 participanții să întrunească condițiile de mai sus, și anume cota minimă de 50 de voturi.  În cazul cînd unul sau doi participanți vor întruni această cotă, distincțiile la această categorie nu se vor acorda.

8.4.Participanții la Concurs care vor fi desemnați ca învingători pot renunța sau se pot retrage de la etapa finală în baza cererii proprii, fără nici o obligație. În acest caz locul vacant va fi atribuit următorului participat cu numărul de voturi cele mai apropiate de locul vacant.

8.5.Pentru fiecare subcategorie a concursului vor fi oferite deținătorilor locurilor 4, 3 și 2 Medaliile NOTORIUM, iar pentru premiantul locului 1 Trofeul Notorium. Distincțiile vor fi oferite în cadrul Galei de Decernare a Premiilor si Forumului Notorium, accesul la eveniment fiind posibil în baza pachetelor de acces și promovare, afişate pe site-ul www.notorium.md.

8.6.Fiecare participant la Concursul NOTORIUM, prezent la Gala de Decernare a Premiilor si la Forumul Notorium, va primi Diploma de participare.

8.7.La finele concursului se va publica catalogul informativ al participanților și învingătorilor la concurs TOP ABSOLUT mărci comerciale participante.

8.8.Rezultatele concursului, Catalogul NOTORIUM se va publica pe pagina web www.notorium.md – cu posibilitatea de a fi downloadat.

8.9.Distincțiile NOTORIUM sunt proprietate a Organizatorului și sunt promovate ca distincții unice care pot fi înmînate doar în cadrul Galei oficiale de decernare.

8.10.Orice participant care refuză participarea la Gala de decernare, va fi scutit de înmînarea premiilor, în același timp conform condițiilor concursului participanții vor rămâne cu beneficiile on-line pe care le oferă gratuit site-ul concursului.

9.ÎNMÎNAREA ȘI PRIMIREA PREMIILOR

9.1. Înmînarea premiilor se va efectua la Gala festivă de decernare a distincțiilor NOTORIUM 2018, la toate categoriile de concurs, conform rezultatelor finale.

9.2. Participarea la Gala de Premiere se va face exclusiv în baza pachetelor de acces şi promovare, pentru fiecare marcă nominant în parte.

9.3.Participanții la Gala de Premiere vor confirma prezența în perioada 27 aprilie – 04 mai 2018.

9.4.Detaliile despre Gala de decernare, programul și facilitățile organizatorilor vor fi publicate pe pagina web notorium.md.

10.AVANTAJELE   CONCURSULUI.

Participanților la concurs li se oferă următoarele avantaje:

 1. Înregistrarea gratuită și participarea la Concurs;
 2. Posibilitatea de a concura pentru premiile Concursului - Trofeul NOTORIUM, medaliile de aur, argint şi bronz, la fiecare subcategorie de produse sau servicii şi utilizarea exclusivă a imaginilor distincţiei pentru promovarea produselor și serviciilor mărcilor învingătoare;
 3. Transparenţa concursului şi a votingului în regim real, datorită votului securizat.
 4. Prezența alături de peste 3500 de mărci comerciale larg cunoscute din Moldova și din străinătate;
 5. Ridicarea nivelului încrederii și a imaginii mărcii comerciale participante la concurs;
 6. Beneficii de promovare - aproximativ 100.000 de vizitatori unici vor accesa site-ul NOTORIUM.MD, majoritatea din ei, conform statisticilor de anul trecut, vor accesa zilnic site-ul, votînd şi urmărind evoluţia voting-ului;
 7. Beneficii de promovare - aproximativ 10.000.000 de vizualizări pe toată perioada de desfășurare;
 8. Promovarea evenimentului în cele mai importante resurse media şi la cele mai importante evenimente destinate business-ului din Moldova;
 9. Promovarea evenimentului și a rezultatelor Concursului NOTORIUM, targetat, prin newslettere, către minim 45.000 de agenţi economici din Moldova;
 10. Beneficierea de ofertă promoţională de înregistrare a mărcii comerciale din partea companiei INTELSTART SRL – www.intelstart.md, www.facebook.com/Intelstart/
 11. Beneficierea de ofertă promoţională de promovare a mărcii comerciale din partea partenerilor NOTORIUM.
 12. Posibilitatea de a deveni parteneri ai Concursului şi Galei de Decernare a Premiilor NOTORIUM şi de a beneficia de avantajele acestuia, oferta de parteneriat o puteţi solicita la info@notorium.md.

 

Învingătorii la concurs, participanţi la Gala de Decernare a Premiilor NOTORIUM AWARDS 2018 beneficiază de următoarele avantaje:

 1. Toate avantajele oferite participanților la concurs.
 2. Dreptul învingătorilor în concurs de a aplica logotipul concursului, al Trofeului și medaliilor obţinute pe toate produsele/serviciile vizate de marca corespunzătoare.
 3. Posibilitatea ca învingătorii să ţină un discurs de pe scenă, în momentul primirii distincţiei, cu referire la marca sa.
 4. Transmisiunea live a Galei de Decernare a Premiilor cu o audienţă de minim 70.000 de telespectatori.
 5. Prezența gratuită pe site-ul NOTORIUM pentru mărcile învingătoare pentru 1 an.
 6. Realizarea unui spot video pentru învingători ce va conţine imaginea trofeului şi a logotipului companiei Dvs.
 7. Realizarea unei fotografii pentru învingători ce va conţine imaginea trofeului, medaliile NOTORIUM şi logotipului companiei Dvs.
 8. Distribuirea unei oferte promoţionale a învingătorilor pe pagina de facebook a evenimentului www.facebook.com/Notorium.md/.
 9. Distribuirea postărilor învingătorilor pe pagina de facebook a evenimentului www.facebook.com/Notorium.md/.
 10. Prezența şi promovarea în Catalogul Celor mai recunoscute mărci comerciale din Moldova NOTORIUM 2018.

 

11.TERMENELE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

11.1. Concursul se organizează în perioada 12.03.2018 - 27.04.2018.

11.2. Etapele concursului:

 • 12.03 -  27.04.2018 – etapa de voting;
 • 27.04 – 04.05.2018 confirmarea prezenței Participanților la Gala de Premiere
 • Sfîrșit de mai – început de iunie - Gala de Premiere a învingătorilor în concurs.

12.MODUL DE FOLOSIRE A SEMNELOR DE DISTINCŢIE DE CĂTRE ÎNVINGĂTORII ÎN CONCURS

12.1. Învingătorii în concurs folosesc doar semnele de distincţie obţinute cît și logoul oficial al concursului NOTORIUM, detaliile vor fi livrate de organizatorul Concursului.

12.2. Semne de distincţie ale concursului „NOTORIUM" sunt:

 • Premiul Mare - Trofeul NOTORIUM.
 • Premiile pentru locul 2, 3, 4 - medaliile NOTORIUM.

12.3. Logoul NOTORIUM poate fi utilizat exclusiv doar pe produsele și serviciile mărcii participante în concurs, prin autorizare directă scrisă de către Administratorul Concursului, doar pentru învingătorii participanţi la Gala de Decernare a premiilor:

- ambalaje şi etichete
- producție poligrafică
- informație electronică
- internet
- spoturi video
- altele

 12.4. Imaginea distincției câștigate NOTORIUM poate fi utilizată exclusiv doar pe produsele și serviciile mărcii participante în concurs, prin autorizare directă scrisă de către Administratorul Concursului, doar pentru învingătorii participanţi la Gala de Decernare a premiilor:

- ambalaje şi etichete
- producție poligrafică
- informație electronică
- internet
- spoturi video
- altele

12.5. Imaginea distincțiilor va fi utilizată așa cum este livrată către Beneficiar și nu poate fi modificată sau adaptată. Titlurile care însoțesc imaginile nu pot fi altele decât cele anunțate de Organizator.

12.6. Organizatorul nu poartă răspundere pentru utilizarea neconformă a Distincțiilor și titlurilor concursului, răspunderea fiind de partea celui ce va utiliza incorect, neloial distincțiile.

12.7. Organizatorii concursului își rezervă dreptul exclusiv de a suspenda, anula sau retrage titlul și distincția oferită participantului dacă acesta o va folosi incorect și neloial față de Organizatori și/sau agenții economici de pe piață.

12.8. Organizatorii își rezervă dreptul exclusiv de modificare a imaginii / formei trofeului, fără a diminua valoarea sau statutul distincției.

12.9. Se vor considera ca transmise drepturile de utilizare a imaginii distincțiilor primirea titlului și a diplomei confirmative la Gala de Decernare a premiilor.

13.FONDURILE DE SPONSORIZARE

13.1.Concursul NOTORIUM este organizat fară investiții sau finanțări directe care pot influența transparența rezultatelor Concursului.

13.2.În același timp pentru buna desfășurare a evenimentelor și activităților propuse, pot fi atrași parteneri și sponsori, care vor fi indicați pe paginile concursului.

13.3.Cheltuielile organizatorice pentru Gala de Decernare a premiilor vor fi acoperite parțial din costul biletelor de acces la eveniment, informatia privind costul acestora fiind plasata pe site-ul www.notorium.md.

 1. DISPOZIȚII FINALE

14.1.Conceptul NOTORIUM este de a evidenția cele mai recunoscute mărci comerciale care iși desfășoară activitatea în Republica Moldova.

14.2. Finalitatea concursului este de a recunoaște și publica Catalogul NOTORIUM a celor mai recunoscute mărci de pe piață.

14.3.Concursul NOTORIUM este apolitic, nu urmărește scopuri de promovare a unor companii sau mărci comerciale concrete.

14.4. Prin înregistrarea pe site-ul www.notorium.md, participanţii îşi exprimă acordul să primească informaţii cu privire la desfăşurarea Concursului NOTORIUM pe adresa de email şi prin SMS la numărul de telefon utilizat la înregistrare.

14.5.Pentru buna desfășurare se vor stabili parteneriate care vor asigura un rezultat productiv al Concursului.

14.6.Orice sugestie sau reclamație poate fi trimisă la una din adresele de corespondență a concursului: adresa de mail info@notorium.md sau la adresa poștală a organizatorului INTELSTART LTD Republica Moldova, Chișinău, Calesa Ieșilor 8, et. 3 of. 6.

14.7 Toare referințele și întrebările cu privire la drepturile de proprietate intelectuală, în special drepturile de autor vor fi trimise la adresa Organizatorului și titularului de drepturi INTELSTART LTD Republica Moldova, Chișinău, Calesa Ieșilor 8, et. 3 of. 6.

Regulamentul prestarii serviciului

SMS Voting ”Notorium” pe portalul web Notorium.md

12 martie 2018

 1. Notiuni generale

1.1. Prezentul Regulament este intocmit intre INTELSTART S.R.L., (in continuare - Organizator) si compania “Intermobcom” SRL (in continuare – Integrator tehnic) ambele companii in continuare - Administratia proiectului „Notorium si abonatul telefoniei mobile în special al al serviciului SMS (in continuare - Participant).

1.2. Serviciu SMS Voting ”Notorium” pe portalul Notorium.md  este organizat pe intreg teritoriul Republicii Moldova.

1.3. Durata serviciului: 12.03.2018 – 27.04.2018.

 1. Definitii si termeni

In cadrul acestui regulament vor fi utilizate urmatoarele definitii si termeni:

              2.1. Notorium.md  - Concursul NOTORIUM stabileste cele mai recunoscute marci din Moldova, e un concurs national. 

2.2. SMS Voting “Notorium” pe portalul Notorium.md - serviciu SMS care ofera posibilitate abonatului operatorilor de telefonie mobila (Orange si Moldcell) de a vota pentru concurentii inscrisi in concurs.

2.3. “Participant” – abonatul care a expediat cel putin un SMS mesaj la numerele scurte ale serviciului SMS Voting “Notorium” - 4421

2.4. “SMS notificare” - Notificarea de raspuns de la Administratie in adresa Participantului. SMS notificarea exprima situatia SMS mesajului expediat de catre Participant la Numerele Serviciului.

              2.5. “Concurent” - participant inscris in concurs si pentru care orice abonat poate sa voteze.

2.6. “Mesaj in format corect” – Textul SMS mesajului expediat de Participant care este format in conformitate cu regulile stipulate in prezentul regulament.

2.7. “Numar scurt” – numar scurt alocat de operatorul de telefonie mobila, activat si tarificat pentru utilizarea in serviciul SMS, si care ofera posibilitatea de a organiza procesul de votare prin intermediul SMS.

 1. Prezentul regulament intra in vigoare din 12 martie 2018.
 1. Procedura de utilizare a serviciului SMS Voting “Notorium”

4.1. Administratia proiectului ofera posibilitatea Participantului sa voteze in cadrul serviciului SMS Voting “Notorium” pe portalul Notorium.md prin intermediul expedierii a unui SMS mesaj in format corect la numarul scurt al serviciului: 4421 - pentru acordarea a 1 vot. Per 24 de ore astronomice de pe un numar de telefon pot fi acordate cîte 3 voturi pentru fiecare marcă. Restul voturilor expediate v-or fi considerate invalide. Abonatul v-a putea incepe sa voteze dupa ce expira 24 de ore (astronomice) după ce el a depasit limita.

Publicul va stabili cistigatorii fiecarei nominalizari. Vizitatorii portalului Notorium.md v-or putea vota cu ajutorul on-line voting (va putea vota odata pe zi in baza înregistrării cu adresa de email şi cu numărul de telefon mobil din Moldova – 1 vot) si SMS voting la numarul 4421 (1 SMS – 1 vot) prin care se va stabili clasamentul final.

În baza alegerii populare vor fi desemnați cei mai buni din cei mai buni ce vor fi premiați în cadrul Galei Notorium, pentru fiecare subcategorie de produse si servicii. Astfel pentru fiecare subcategorie vor fi premiati primii patru cistigatori cu Trofeul Notorium, medalia de aur, argint si bronz.

4.2. Tariful aplicat unui mesaj SMS (indiferent de textul acestuia), expediat de catre Participant la numarul scurt 4421 este de 10 lei (inclusiv TVA) – ceea ce ofera obiectului de votare 1 vot.

4.3. Pentru a utilza serviciul SMS Voting este necesara expedierea prin SMS la Numarul Scurt alocat a ID-ul concurentului din concursul „Notorium”. Textul mesajului in format corect va contine doar ID-ul concurentului, de ex: 1234.

4.4. Administratia serviciului expediaza SMS notificarea in adresa Participantului:

-  in cazul unui SMS mesaj in format corect Participantul va primi:

Va multumim pentru participare. Voturile Dvs. sunt acceptate. Detalii pe Notorium.md  

-  in cazul unui SMS mesaj in format necorespunzator Participantul va primi:

Mesajul nu corespunde formatului. Expediati doar ID-ul participantului. Detalii pe Notorium.md   

-  in cazul cind s-a depasit imita de 3 voturi per 24 ore, pentru aceiaşi marcă:

Ati depasit limita. Dvs. puteti acorda doar 3 voturi in decurs de 24 ore pentru o marcă. Reveniti mine pentru a vota! Detalii pe Notorium.md   

 1. Drepturile si obligatiile Administratiei

5.1 Administratia proiectului se obliga sa:

5.1.1. Furnizeze informatie detaliata cum ar fi: procedura corecta de votare si care sunt drepturile si obligatiile Participantului la votare.

5.1.2. Expedieze SMS notificare in adresa Participantulului dupa ce acest din urma expediaza un SMS mesaj la Numerele Scurte ale serviciului.

5.1.3. Refuze calcularea votului daca textul mesajului venit de la Participant nu corespunde formatului stipulat in prezentul Regulament.

5.2. Operatorul de Telefonie Mobila si Administratia nu poarta raspundere pentru textul SMS mesajului venit de la Participant si conformitatea acestuia cu legislatia in vigoare. In caz daca apar careva pretentii de la persoane terte, Participantul le regleaza prin propriile forte.

 1. Drepturile si obligatiile Participantului
 • Participantii au dreptul de a expedia o cantitate nelimitata de mesaje SMS la numarul scurt 4421, valide vor fi considerate doar primele 3 expediate pe parcursul a 24 de ore, pentru o marcă din Concurs.
 • Pentru a utiliza serviciul SMS Voting, la momentul expedierii mesajului contul Participantului trebuie sa contina suficiente mijloace banesti pentru achitarea Serviciului, conform Planului tarifar utilizat.
 • Textul mesajului:

- in textul mesajului SMS abonatul telefoniei mobile trebuie sa indice ID-ul  concurentului pentru a valida voturile. In cazul daca textul mesajului nu corespunde regulei de votare, atunci acel vot nu va fi validat, Participantul fiind anuntat printr-o notificare SMS ca mesajul lui nu corespunde formatului si prevederilor prezentului Regulament.

 • Responsabilitatea fata de continutul mesajului o duce Participantul ce l-a expediat. Administratia proiectului si Operatorii de telefonie mobila nu duc raspundere pentru textul mesajului venit de la Participant la numarul scurt al serviciului si conformitatea acestuia cu legislatia in vigoare. In cazul aparitiei carorva pretentii de la persoane terte Participantul le solutioneaza prin propriile forte.
 1. Operatorul de Telefonei Mobila nu duce raspundere pentru organizarea serviciului, textul mesajelor venite de la Participanti in fata persoanelor terte si organelor de stat ale Republicii Moldova.
 1. La votare pot participa doar cetatenii Republicii Moldova cu virsta minima implinita de 18 ani. Participantul este de acord ca Administratia are dreptul sa foloseasca continutul mesajului dupa discretia proprie fara a achita Participantului o oarecare recompensa.
 1. Prezentul regulament este intocmit intre Participantul serviciului SMS Voting ”Notorium” pe portalul Notorium.md si Administratia proiectului.
 1. Toate neintelegerile se solutioneaza conform legislatiei Republicii Moldova.
 1. Regulamentul poate fi modificat fara ca Participantul serviciului SMS Voting ”Notorium” sa fie informat din timp.
 1. Expediind mesajul SMS la serviciul „SMS Voting ”Notorium”, utilizatorul (numit în continuare "Abonatul") este de acord ca operatorul de telefonie mobilă să ofere Organizatorului informația: numărul de telefon de pe care a fost expediat mesajul și textul mesajului.
 1. Limita responsabilitatilor Operatorului de Telefonie Mobila

13.1. Operatorul de Telefonie Mobila nu este organizatorul serviciului SMS Voting ”Notorium” si nu poarta raspundere pentru actiunile Organizatorului si  pentru urmarile аcestora, care se refera direct sau indirect la persoanele terte.

13.2. Operatorul de Telefonie Mobila nu duce raspundere pentru drepturile de autor pentru obiectele de votare. Toate pretentiile si plingerile ce tine de drepturile de autor sunt indreptate spre Administratia proiectului.

13.3. Expediind SMS mesajul catre Numerele scurte ale serviciului SMS Voting ”Notorium” Participantul (Abonatul) este de acord ca Operatorul telefoniei mobile sa ofere Administratiei proiectului informatia: numarul de telefon de pe care a fost expediat mesajul si textul mesajului.

13.4. Operatorul de Telefonie Mobila nu ofera informatie detaliata in legatura cu serviciul SMS Voting ”Notorium”. Toate întrebarile si pretentiile fata de organizarea SMS serviciului se transmit Administratiei proiectului.

13.5. Operatorul de Telefonie Mobila ofera posibilitatea expedierii mesajului exclusiv in aria de acoperire  si in limita mijloacelor banesti disponibile in contul Abonatului.

13.6. Operatorul de Telefonie Mobila nu primeste pretentii in privinta termenilor de expediere a mesajului si preintimpina Participantul (Abonatul) ca expedierea mesajului nu este imediata, dar poate dura pana la 12 ore.

13.7. Expedierea mesajelor SMS in cadrul serviciului SMS Voting este o actiune benevola a abonatului pentru participare la serviciu. De asemenea, abonatul si asuma responsabilitatea pentru toate consecintele participarii.

13.8. Operatorul nu poarta raspundere pentru veridicitatea rezultatelor concursului.

13.9. Expedierea unui SMS în conditiile prezentului Regulament reprezinta confirmarea faptului ca abonatul a acceptat conditiile prezentului capitol. 

ORGANIZATOR

PARTENER GOLD

PARTENER SILVER

SUSȚNUT DE

PARTENER MEDIA