Regulamente

REGULAMENTUL CONCURSULUI NAȚIONAL NOTORIUM AWARDS 2023 - CELE MAI RECUNOSCUTE MĂRCI COMERCIALE DE PUBLIC DIN MOLDOVA

Versiune on-line Regulament update 03 septembrie 2023

1.CLAUZE GENERALE

1.1. Concursul NOTORIUM este organizat în baza informației public existente on-line la data concursului, prin care organizatorii au ales și au inclus în concurs mărcile comerciale promovate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și mărcile solicitate spre a fi incluse în concurs primite la diferite ediții, din 2016 pînă în prezent.

1.1.1. Acceptarea prezenței pe site a mărcii comerciale, acceptarea condițiilor concursului, utlizarea serviciului de votare pe o perioadă de timp, cît și beneficierea de avantajele www.notorium.md nu oferă dreptul ulterior de a avea pretenții față de organizator și concurs, pretenții atît materiale cît și de imagine.

1.1.2. Toți participanții prezenți în concurs pot solicita retragerea la orice etapă fără drepturi și obligații. 

1.2. Organizatorii Concursului nu poartă răspundere pentru orice tip de violare a drepturilor de proprietate intelectuală de către participanții în Concurs, în același timp din oficiu, dacă Administrația va depista un act de încălcare a drepturilor menționate, se va autosesiza, și va exclude participanții neloiali din concurs. Îndemnăm în același timp toți titularii mărcilor comerciale și sau persoane interesate, să depună o cerere către Administrație pentru a înlătura orice acțiuni care pot viola orice tip de drept de proprieate intelectuală la adresa de mail info@notorium.md sau la adresa poștală a organizatorului INTELSTART LTD Republica Moldova, Chișinău, Calesa Ieșilor 8, et. 3 of. 6.

1.3. Sunt interzise orice acțiuni de atac informațional asupra site-ului concursului și fraudare a voturilor. Persoanele implicate în actele de fraudare, care vor împiedica buna desfășurare a Concursului vor fi trase la răspundere conform normelor legislației în vigoare. Rugăm în caz că ați depistat un act de fraudare să ne contactați pentru a întreprinde măsurile necesare.  

1.3.1. Concursul este disponibil spre voting direct pe pagina oficială www.notorium.md, cu înregistrare şi logare în bază de număr de telefon mobil și a unei adrese de email valide – de pe un cont se poate oferi un singur vot pentru fiecare marcă din Concurs.

1.3.2 Concursul este disponibil și prin SMS voting pentru abonații din rețeaua Orange, Moldcell, Moldtelecom – de pe un număr de telefon mobil se poate oferi un singur vot pentru fiecare marcă din Concurs, prin intermediul expedierii a unui SMS mesaj in format corect la numărul scurt al serviciului 3033. 

Pentru a utiliza serviciul SMS Voting este necesara expedierea prin SMS la Numărul Scurt alocat a ID-ul concurentului din concursul „Notorium”. Textul mesajului in format corect va conține doar ID-ul concurentului, de ex: 1234. 

Tariful aplicat unui mesaj SMS (indiferent de textul acestuia), expediat de catre Participant la numărul scurt 3033 este de 15 lei (inclusiv TVA) – ceea ce oferă obiectului de votare 1 vot.

1.3.3 Periodic are loc verificarea și validarea voturilor conform prezentului Regulament.

1.4. NOTORIUM 2023 este un concurs on-line al mărcilor recunoscute de public, la care participă orice marcă comercială selectată sau solicitată pentru concurs, înregistrată sau neînregistrată.

1.5 Misiunea NOTORIUM este de a promova și evidenția recunoașterea oricărei mărci din orice domeniu, care activează în Republica Moldova, indiferent de statutul juridic, valorea de piață, vechimea ei și alte criterii.

1.6. La concurs sunt admise toate mărcile comerciale indiferent de statutul juridic de organizare a companiei sau a reprezentantului mărcii.

1.7. NOTORIUM este o platformă on-line transparentă care are un principiu simplu de indentificare a învingătorilor top 3 mărci naționale și/sau internaționale pentru fiecare domeniu de activitate: se va concura pentru distincțiile propuse și dreptul de utilizare a logotip-ului Votat Marcă Recunoscută ®,  în baza activității fiecărei mărci de stimulare a votării de către simpatizanți, implicarea activă în procesul de votare și comunicarea activă on-line cu nișa proprie a clienților și a persoanelor ce apreciază marca comercială.

1.8. Concursul este public și este scutit de orice obligație. Orice concurent poate solicita retragerea sa din concurs printr-o scrisoare către administratorul Concursului. Administratorii paginii on-line nu poartă răspundere pentru acțiunile persoanelor terțe în legătură cu desfășurarea concursului. Administrația își rezervă dreptul de modificare a clauzelor prezentului Regulament publicat pe site. Orice revendicări noi vor intra în vigoare la data publicării pe site.

1.9. Participarea în concurs poate fi la inițiativa organizatorului Concursului sau la cererea participantului. În același timp orice persoană interesată poate cere modificarea datelor participantului sau retragerea acestuia din Concurs în baza deciziei reprezentantului mărcii comerciale sau a unei cereri motivate care va demonstra încălcarea unor condiții de participare.

1.10. Administrația poate refuza înregistrarea unei mărci în Concurs dacă aceasta încalcă orice drepturi patrimoniale și non-patrimoniale, normele bunelor moravuri, dacă face îndemn la rasism, ură și discriminare și alte acțiuni anti-sociale.

2.DESPRE CONCURS

2.1.Concursul „NOTORIUM" este un concurs cu voting on line, la 45 de categorii și 170 de subcategorii de produse și servicii, conform clasificării internaționale de la NISA, ce permite consumatorilor să stabilească cele mai recunoscute mărci prezente pe piața din Moldova. Concursul este organizat de către Compania de Proprietate Intelectuală INTELSTART SRL, cu experiență de 16 ani în domeniul proprietății intelectuale.

2.2. Concursul „NOTORIUM" se desfășoară în perioada 04 septembrie – 29 septembrie, ora 18.00, 2023. Concursul este disponibil spre vot direct pe pagina oficială a concursului www.notorium.md.

2.3. Administrația Concursului a selectat marcile comerciale din sursele publice on-line, promovate pe teritoriul Republicii Moldova, înregisrate și neînregistrate, pentru a participa în acest concurs. Ulterior orice companie interesata are posibilitatea de a adauga în concurs marca sa fără restricții generale, expediind in acest scop o solicitare pe site-ul www.notorium.md și urmînd ca Administrația Concursului să accepte și să confirme participarea în concurs.

2.4.Admninistrația își rezervă dreptul de a face modificări în Condițiile generale ale concursului, structură și repartizare participanți, alte informații esențiale bunei desfășurări a concursului fără a fi nevoită să comunice personal fiecărui participant. Modificările de categorie/subcategorie în cazul în care marca nu corespunde cu acestea nu va afecta numărul de voturi ale participantului.

2.5.Orice modificare survenită a Regulamentului va fi publicată pe site, fiind indicată data ultimei redacții.

2.6.Dacă o marcă participă la o categorie și nu este în drept să fie plasată în domeniul dat, la decizia Administrației sau a persoanelor interesate modificările vor fi efectuate suplimentar.

3.OBIECTIVELE CONCURSULUI

3.1. Evidențierea și recunoașterea mărcilor comerciale la Concurs, din toate sectoarele de activitate, de către consumatori.

3.2. Posibilitatea competiției între mărcile noi și brand-urile existente și cunoscute pe piață, confirmînd moto-ul Concursului: Fiecare merită să fie recunoscut.

3.3. Identificarea şi promovarea celor mai recunoscute mărci comerciale din Moldova conform votingului on-line.

3.4.Elaborarea ratingului mărcilor comerciale prezente în Moldova, din toate domeniile de activitate, în baza votului manifestat de către public.

3.5.Publicarea Catalogului Mărcilor Recunoscute NOTORIUM participante la Gala de Decernare a Premiilor, conform rezultatelor concursului.

3.6.Supravegherea concursului

 • Organizatorii concursului specialiști din domeniul proprietăţii intelectuale, vor supravegea derularea concursului și corectitudinii acestuia.
 • Organizatorii vor avea atribuții de supraveghere și monitorizare a concursului fără a influența rezultatul.
 • Organizatorii pledează pentru o transparență totală a concursului, neafiliere și neinfluențare a rezultatelor finale.

3.7.Instrumentele pe care se bazează concursul și care va asigura transparența sunt:

 • Social Voting și SMS Voting – de pe un număr de telefon mobil se poate oferi un singur vot pentru fiecare marcă din Concurs.
 • Sistema de securitate și calificarea profesională a specialiștilor NOTORIUM AWARDS.

4.PARTICIPANŢII LA CONCURS

4.1. La concurs pot participa întreprinderi şi organizaţii cu diverse forme de proprietate, persoane juridice rezidente și nerezidente, precum şi persoane fizice care produc bunuri materiale şi/sau prestează servicii pe teritoriul ţării, fiind în același timp proprietar sau reprezentant a unei mărci comeciale înregistrate sau neînregistrate.

4.2. La concurs se admit toate mărcile comerciale naţionale şi străine, care au activitate pe teritoriul Republicii Moldova.

5.CATEGORIILE CONCURSULUI

5.1. PRODUSE: PRODUSE CHIMICE, VOPSELE, FINISURI, LACURI, COSMETICE, PARFUMERIE, COMBUSTIBILI, ULEIURI, FARMACEUTICĂ, VETERINĂRIE, PRODUSE DIN METAL, MAȘINI, UNELTE, SCULE, TACÎMURI, PRODUSE ELECTRICE, ELECTRONICE, APARATE MEDICALE, ELECTROCASNICE, SĂNITĂRIE, TRANSPORT, CAUCIUCURI, ARME, FOCURI, ARTIFICII, BIJUTERII, METALE PREȚIOASE, CEASURI, INSTRUMENTE MUZICALE, REVISTE, HÎRTIE, BIROTICĂ, MATERIALE DE CONSTRUCTII PENTRU IZOLARE, PIELE, GEAMANTANE, VALIZE, MATERIALE DE CONSTRUCȚII, CIMENTURI, MOBILĂ, OGLINZI, RAME, USTENSILE, RECIPIENTE, FRÎNGHII, SFORI, CORTURI, PRELATE, FIRE DE UZ TEXTIL, TEXTILE, CUVERTURI, FEȚE DE MASĂ, ÎMBRĂCĂMINTE, ÎNCĂLȚĂMINTE, DANTELE, BRODERII, NASTURI, COVOARE, LINOLEUM, TAPETE, JOCURI, JUCĂRII ARTICOLE SPORT, CARNE, FRUCTE, CONSERVE, OUĂ, LACTATE, ULEIURI, CAFEA, CEAI, COFETĂRIE, PATISERIE, ÎNGHEȚATĂ, ZAHĂR, FRUCTE, LEGUME, PLANTE, NUTREȚURI, BERE, BĂUTURI NEALCOOLICE, SUC, VIN, DIVIN, VODKA, ALTE BĂUTURI,

5.2. SERVICII: PUBLICITATE, CONSULTANȚĂ, COMERȚ ON-LINE, RETAIL, EN-GROS, ASIGURĂRI, FINANȚARE, LEASING, BĂNCI, REAL-ESTATE, BROKERI, CONSTRUCȚII, REPARAȚII, AUTOSERVICE, SPALĂTORII, TV, INTERNET, RADIO, TELEFONIE MOBILĂ, TRANSPORT, CĂLĂTORII, TURISM, POSTĂ, CURIERAT, TIPOGRAFII, PERSONALIZARE SUVENIRE, EDUCAȚIE, INSTRUIRE, DIVERTISMENT, SPORT, EXPOZIȚII, SERVICII CERCETARE, DESIGN, IT, HOSTING, RESTAURANTE, CAFÉ, FASTFOOD, HOTELE, CENTRE MEDICALE, STOMATOLOGICE, SPA, COSMETOLOGIE, SERVICII JURIDICE, PROPRIETATE INTELECTUALĂ, PAZĂ, CASE DE NUNȚI.

5.3. Premierea învingătorilor va fi doar la categoriile şi subcategoriile concursului, unde se va respecta principiul conucrenței. Se va considera categorie sau subcategorie ce respectă principiul concurenței prezența a minim 2 concurenți. 

6.DEPUNEREA CERERILOR DE PARTICIPARE LA CONCURS ON-LINE

6.1.Participanții care doresc să participe la concurs depun cereri on-line pe site-ul www.notorium.md conform unui model stabilit, pînă la data de 22 septembrie 2023 inclusiv.

6.2.Nu există taxe de înscriere și sau participare la concursul on-line.

6.3.În același timp Organizatorii au stabilit taxe pentru pachete de promovare şi acces la Gala de Decernare Notorium Awards 2022, Ceremonie solemnă de acordare a premiilor pentru cele mai recunoscute mărci comerciale din Moldova.

6.4.Titularii / reprezentanţii mărcilor comerciale, care vor ocupa unul din cele 3 locuri câştigătoare din subcategorie (trofee pentru locul 1, 2 și 3) vor achiziţiona pachete de promovare pentru învingători, conform condiţiilor expuse pe site-ul www.notorium.md.

6.5.Acordarea distincţiilor și dreptului de utilizare a logotip-ului Votat Marcă Recunoscută ®,   se va face doar pentru acei învingători care vor participa la Gala de Decernare Notorium Awards 2023.

7.EVALUAREA REZULTATELOR

7.1.Procedura de evaluare și desemnare a învingătorilor se bazează pe rezultatul votingului on-line afişat în timp real pe site-ul www.notorium.md. Organizatorul nu poate influența rezultatele concusului on-line, în baza cărora se vor stabili învingătorii.

7.2. În atribuția Organizatorului este confirmarea locurilor finale în baza votului: TOP 3 învingători - Trofeele Notorium, pentru fiecare categorie și/sau subcategorie de produse sau servicii. 

8.DESEMNAREA ÎNVINGĂTORILOR

8.1.Organizatorul concursului va aproba formal și va desemna cele mai votate mărci comerciale la fiecare categorie/subcategorie a concursului în baza rezultatelor de voting on-line.

8.2 Participanții la Concurs care vor fi desemnați ca învingători pot renunța sau se pot retrage de la etapa finală în baza cererii proprii, fără nici o obligație. În acest caz locul vacant va fi atribuit următorului participat cu numărul de voturi cele mai apropiate de locul vacant.

8.3.Pentru fiecare subcategorie a concursului vor fi oferite la TOP 3 învingători Trofeele Notorium și respectiv și dreptul de utilizare a logotip-ului Votat Marcă Recunoscută ® (cu indicarea mențiunii Trofeu). Distincțiile vor fi oferite în cadrul Galei de Decernare a Premiilor, accesul la eveniment fiind posibil în baza pachetelor de acces și promovare, afişate pe site-ul www.notorium.md.

8.4.Fiecare participant la Concursul NOTORIUM, prezent la Gala de Decernare a Premiilor, va primi Diploma de participare.

8.5.La finele concursului se va publica Catalogul Mărcilor Recunoscute NOTORIUM participante la Gala de Decernare a Premiilor, conform rezultatelor concursului.

8.6.Rezultatele concursului, Catalogul Mărcilor Recunoscute NOTORIUM se va publica pe pagina web www.notorium.md – cu posibilitatea de a fi downloadat.

8.7.Distincțiile și logotip-ul NOTORIUM sunt proprietate a Organizatorului și sunt promovate ca distincții unice care pot fi înmînate doar în cadrul Galei oficiale de Decernare.

8.8.Orice participant care refuză participarea la Gala de Decernare, nu va primi distincțiile NOTORIUM și dreptul de utilizare a logotip-ului Votat Marcă Recunoscută ®.

8.9.În caz de neconfirmare a participării la Gala de Premiere, marca comercială se exclude de pe site-ul www.notorium.md, se pierde orice drept de utilizare a distincțiilor NOTORIUM (Trofeu) și a logotipului “Votat Marcă Recunoscută ®” și marca nu este inclusă în Catalogul Mărcilor Recunoscute NOTORIUM.

9.ÎNMÎNAREA ȘI PRIMIREA PREMIILOR

9.1. Înmînarea premiilor se va efectua la Gala festivă de decernare a distincțiilor NOTORIUM 2023, la toate categoriile de concurs, conform rezultatelor finale.

9.2. Participarea la Gala de Premiere se va face exclusiv în baza pachetelor de acces şi promovare, pentru fiecare marcă nominant în parte.

9.3.Participanții la Gala de Premiere vor confirma prezența în perioada 29.09 – 06.10.2023.

9.4.Detaliile despre Gala de decernare, programul și facilitățile organizatorilor vor fi publicate pe pagina web www.notorium.md.

10.AVANTAJELE   CONCURSULUI.

Participanților la concurs li se oferă următoarele avantaje:

 1. Înregistrarea gratuită și participarea la Concurs;
 2. Posibilitatea de a concura pentru premiile Concursului - Trofeele NOTORIUM și pentru dreptul de folosire a logo-ului Votat Marcă Recunoscută ®, la fiecare subcategorie de produse sau servicii şi utilizarea exclusivă a imaginilor distincţiei pentru promovarea produselor și serviciilor mărcilor învingătoare;
 3. Transparenţa concursului şi a votingului în regim real, datorită votului securizat.
 4. Prezența alături de peste 5000 de mărci comerciale larg cunoscute din Moldova și din străinătate;
 5. Ridicarea nivelului vinzărilor, încrederii și a imaginii mărcii comerciale participante la concurs;
 6. Beneficii de promovare - aproximativ 50.000 de vizitatori unici vor accesa site-ul NOTORIUM.MD, majoritatea din ei, conform statisticilor de anul trecut, vor accesa zilnic site-ul, votînd şi urmărind evoluţia voting-ului;
 7. Beneficii de promovare - aproximativ 1.000.000 de vizualizări pe toată perioada de desfășurare;
 8. Promovarea evenimentului în cele mai importante resurse media şi la cele mai importante evenimente destinate business-ului din Moldova;
 9. Promovarea evenimentului și a rezultatelor Concursului NOTORIUM, targetat, prin newslettere, către minim 50.000 de agenţi economici din Moldova;
 10. Beneficierea de ofertă promoţională de înregistrare a mărcii comerciale din partea companiei INTELSTART SRL – www.intelstart.mdwww.facebook.com/Intelstart/
 11. Beneficierea de ofertă promoţională de promovare a mărcii comerciale din partea partenerilor NOTORIUM.
 12. Posibilitatea de a deveni parteneri ai Concursului şi Galei de Decernare a Premiilor NOTORIUM şi de a beneficia de avantajele acestuia, oferta de parteneriat o puteţi solicita la info@notorium.md.

Învingătorii la concurs, participanţi la Gala de Decernare a Premiilor NOTORIUM AWARDS 2023 beneficiază de următoarele avantaje:

 1. Toate avantajele oferite participanților la concurs.
 2. Dreptul învingătorilor în concurs de a aplica logotipul Votat Marcă Recunoscută ®, al Trofeului pentru promovarea produselor și serviciilor mărcilor învingătoare.
 3. Posibilitatea ca învingătorii să ţină un discurs de pe scenă, în momentul primirii distincţiei, cu referire la marca sa.
 4. Transmisiunea live a Galei de Decernare a Premiilor cu o audienţă de minim 50.000 de telespectatori.
 5. Prezența gratuită pe site-ul NOTORIUM pentru mărcile învingătoare pentru 1 an.
 6. Realizarea unui spot video pentru învingători ce va conţine imaginea trofeului şi a logotipului companiei Dvs.
 7. Realizarea unei fotografii pentru învingători ce va conţine imaginea trofeului NOTORIUM şi logotipului companiei Dvs.
 8. Distribuirea unei oferte promoţionale a învingătorilor pe pagina de facebook a evenimentului www.facebook.com/Notorium.md/.
 9. Distribuirea postărilor învingătorilor pe pagina de facebook a evenimentului www.facebook.com/Notorium.md/.
 10. Prezența şi promovarea în Catalogul Celor mai recunoscute mărci comerciale din Moldova NOTORIUM 2023.

 

11.TERMENELE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

11.1. Concursul se organizează în perioada 04.09.2023 - 29.09.2023.

11.2. Etapele concursului:

 • 04.09 -  29.09.2023 – etapa de voting;
 • 29.09 – 06.10.2023 confirmarea prezenței Participanților la Gala de Premiere
 • Noiembrie - Gala de Premiere a învingătorilor în concurs.

12.MODUL DE FOLOSIRE A SEMNELOR DE DISTINCŢIE DE CĂTRE ÎNVINGĂTORII ÎN CONCURS

12.1. Învingătorii în concurs folosesc doar semnele de distincţie obţinute cît și logotip-ul Votat Marcă Recunoscută ®, detaliile vor fi livrate de organizatorul Concursului.

12.2. Semne de distincţie ale concursului „NOTORIUM" sunt:

 • Premiile pentru TOP 3 învingători - Trofeele NOTORIUM.
 • Logotip-ul Votat Marcă Recunoscută ® (cu mențiunea TROFEU).

12.3. Logotip-ul Votat Marcă Recunoscută ® poate fi utilizat exclusiv doar pe produsele și serviciile mărcii participante în concurs, prin autorizare directă scrisă de către Administratorul Concursului, doar pentru învingătorii participanţi la Gala de Decernare a premiilor:

- ambalaje şi etichete
- producție poligrafică
- informație electronică
- internet
- spoturi video
- altele

 12.4. Imaginea distincției câștigate NOTORIUM poate fi utilizată exclusiv doar pe produsele și serviciile mărcii participante în concurs, prin autorizare directă scrisă de către Administratorul Concursului, doar pentru învingătorii participanţi la Gala de Decernare a premiilor:

- ambalaje şi etichete
- producție poligrafică
- informație electronică
- internet
- spoturi video
- altele

12.5. Imaginea distincțiilor va fi utilizată așa cum este livrată către Beneficiar și nu poate fi modificată sau adaptată. Titlurile care însoțesc imaginile nu pot fi altele decât cele anunțate de Organizator.

12.6. Organizatorul nu poartă răspundere pentru utilizarea neconformă a Distincțiilor și titlurilor concursului, răspunderea fiind de partea celui ce va utiliza incorect, neloial distincțiile.

12.7. Organizatorii concursului își rezervă dreptul exclusiv de a suspenda, anula sau retrage titlul și distincția oferită participantului dacă acesta o va folosi incorect și neloial față de Organizatori și/sau agenții economici de pe piață.

12.8. Organizatorii își rezervă dreptul exclusiv de modificare a imaginii / formei trofeului, fără a diminua valoarea sau statutul distincției.

12.9. Se vor considera ca transmise drepturile de utilizare a imaginii distincțiilor primirea titlului și a diplomei confirmative la Gala de Decernare a premiilor.

13.FONDURILE DE SPONSORIZARE

13.1.Concursul NOTORIUM este organizat fară investiții sau finanțări directe care pot influența transparența rezultatelor Concursului.

13.2.În același timp pentru buna desfășurare a evenimentelor și activităților propuse, pot fi atrași parteneri și sponsori, care vor fi indicați pe paginile concursului.

13.3.Cheltuielile organizatorice pentru Gala de Decernare a premiilor vor fi acoperite parțial din costul pachetelor de acces și promovare la eveniment, informatia privind costul acestora fiind plasata pe site-ul www.notorium.md.

14.DISPOZIȚII FINALE

14.1.Conceptul NOTORIUM este de a evidenția cele mai recunoscute mărci comerciale care iși desfășoară activitatea în Republica Moldova.

14.2. Finalitatea concursului este de a recunoaște și publica Catalogul NOTORIUM a celor mai recunoscute mărci de pe piață.

14.3.Concursul NOTORIUM este apolitic, nu urmărește scopuri de promovare a unor companii sau mărci comerciale concrete.

14.4. Prin înregistrarea pe site-ul www.notorium.md, participanţii îşi exprimă acordul să primească informaţii cu privire la desfăşurarea Concursului NOTORIUM pe adresa de email utilizată la înregistrare.

14.5.Pentru buna desfășurare se vor stabili parteneriate care vor asigura un rezultat productiv al Concursului.

14.6.Orice sugestie sau reclamație poate fi trimisă la una din adresele de corespondență a concursului: adresa de email info@notorium.md sau la adresa poștală a organizatorului INTELSTART LTD Republica Moldova, Chișinău, Calesa Ieșilor 8, et. 3 of. 6.

14.7 Toare referințele și întrebările cu privire la drepturile de proprietate intelectuală, în special drepturile de autor vor fi trimise la adresa Organizatorului și titularului de drepturi INTELSTART LTD Republica Moldova, Chișinău, Calea Ieșilor 8, et. 3 of. 6.

 

Regulamentul prestarii serviciului SMS Voting ”Notorium” pe portalul web Notorium.md

 28.08.2023

 

 1. Noțiuni generale

 1.1. Prezentul Regulament este întocmit intre INTELSTART S.R.L., (in continuare - Organizator) si compania PROCONTEXT SRL (in continuare – Integrator tehnic) ambele companii in continuare - Administrația proiectului „Notorium si abonatul telefoniei mobile în special al al serviciului SMS (in continuare - Participant).

1.2. Serviciu SMS Voting ”Notorium” pe portalul Notorium.md  este organizat pe intreg teritoriul Republicii Moldova.

1.3. Durata serviciului: 04.09.2023– 29.09.2023. Votingul se finiseaza pe 29.09.2023 la ora 18.00.

 

 1. Definiții si termeni

 In cadrul acestui regulament vor fi utilizate urmatoarele definitii si termeni:

 2.1. Notorium.md  - Concursul NOTORIUM stabileste cele mai recunoscute marci din Moldova, e un concurs național. 

 2.2. SMS Voting “Notorium pe portalul Notorium.md - serviciu SMS care ofera posibilitate abonatului operatorilor de telefonie mobila (Orange, Moldcell și Moldtelecom) de a vota pentru concurenții înscriși in concurs.

 2.3. “Participant” – abonatul care a expediat cel putin un SMS mesaj la numerele scurte ale serviciului SMS Voting “Notorium” - 3033. 

 2.4. “SMS notificare” - Notificarea de răspuns de la Administrație in adresa Participantului. SMS notificarea exprima situația SMS mesajului expediat de catre Participant la Numerele Serviciului.

 2.5. “Concurent” - participant inscris in concurs si pentru care orice abonat poate sa voteze.

 2.6. “Mesaj in format corect” – Textul SMS mesajului expediat de Participant care este format in conformitate cu regulile stipulate in prezentul regulament.

 2.7. “Număr scurt” – număr scurt alocat de operatorul de telefonie mobila, activat si tarificat pentru utilizarea in serviciul SMS, si care ofera posibilitatea de a organiza procesul de votare prin intermediul SMS.

 

 1. Prezentul regulament intra in vigoare din 28.08.2023.

 

 1. Procedura de utilizare a serviciului SMS Voting “Notorium

 4.1. Administrația proiectului ofera posibilitatea Participantului sa voteze in cadrul serviciului SMS Voting “Notorium” pe portalul Notorium.md prin intermediul expedierii a unui SMS mesaj in format corect la numărul scurt al serviciului: 3033 - pentru acordarea a 1 vot pentru fiecare marcă a concurenților înscriși în Concurs, pe întreaga perioadă a Concursului 04.09.2023– 29.09.2023. Restul voturilor expediate v-or fi considerate invalide.

 Publicul va stabili câștigătorii fiecărei nominalizări.

Vizitatorii portalului Notorium.md vor putea vota cu ajutorul WEB voting (acordarea a 1 vot pentru fiecare marcă a concurenților înscriși în Concurs, pe întreaga perioadă a Concursului 04.09.2023– 29.09.2023, in baza logarii pe site si SMS voting la numărul 3033 (1 SMS – 1 vot pentru fiecare marcă a concurenților înscriși în Concurs) prin care se va stabili clasamentul final.

 În baza votingului, vor fi desemnate cele mai recunoscute mărci de către public, ce vor fi premiate în cadrul Galei Notorium, ce va avea loc in noiembrie 2023, pentru fiecare subcategorie de produse si servicii. Astfel pentru fiecare subcategorie vor fi premiați primii trei câștigători cu Trofeul Notorium si logotipul Votat Marcă Recunoscută.

 4.2. Tariful aplicat unui mesaj SMS (indiferent de textul acestuia), expediat de catre Participant la numărul scurt 3033 este de 15 lei (inclusiv TVA) – ceea ce oferă obiectului de votare 1 vot.

 4.3. Pentru a utiliza serviciul SMS Voting este necesara expedierea prin SMS la Numărul Scurt alocat a ID-ul concurentului din concursul „Notorium”. Textul mesajului in format corect va conține doar ID-ul concurentului, de ex: 1234.

 4.4. Administrația serviciului expediază SMS notificarea in adresa Participantului:

 -  in cazul unui SMS mesaj in format corect Participantul va primi:

Va multumim pentru participare. Voturile Dvs. sunt acceptate. Detalii pe Notorium.md  

 -  in cazul unui SMS mesaj in format necorespunzător Participantul va primi:

Mesajul nu corespunde formatului. Expediați doar ID-ul participantului. Detalii pe Notorium.md   

 -  in cazul când s-a depășit limita de 1 vot per marca pe întreaga perioada a concursului:

Ați depășit limita. Dvs. puteți acorda doar 1 vot pentru fiecare marca din Concurs, pe întreaga perioadă a Concursului. Aveți posibilitatea de a vota o alta marca din Concurs! Detalii pe Notorium.md  

  

 1. Drepturile si obligațiile Administrației

 

5.1 Administrația proiectului se obliga sa:

 5.1.1. Furnizeze informație detaliata cum ar fi: procedura corecta de votare si care sunt drepturile si obligațiile Participantului la votare.

 5.1.2. Expedieze SMS notificare in adresa Participantului după ce acest din urma expediază un SMS mesaj la Numerele Scurte ale serviciului.

 5.1.3. Refuze calcularea votului daca textul mesajului venit de la Participant nu corespunde formatului stipulat in prezentul Regulament.

 5.1.4 Promoveze proiectul.

 5.2. Operatorul de Telefonie Mobila si Administrația nu poarta răspundere pentru textul SMS mesajului venit de la Participant si conformitatea acestuia cu legislația in vigoare. In caz daca apar careva pretenții de la persoane terțe, Participantul le reglează prin propriile forte.

 

 1. Drepturile si obligațiile Participantului

 

 • Participanții au dreptul de a expedia o cantitate nelimitata de mesaje SMS la numărul scurt 3033, valid va fi considerat doar primul expediat pentru fiecare marca din Concurs.
 • Pentru a utiliza serviciul SMS Voting, la momentul expedierii mesajului contul Participantului trebuie sa contina suficiente mijloace banesti pentru achitarea Serviciului, conform Planului tarifar utilizat.

 

 • Textul mesajului: in textul mesajului SMS abonatul telefoniei mobile trebuie sa indice ID-ul concurentului pentru a valida voturile. In cazul daca textul mesajului nu corespunde regulii de votare, atunci acel vot nu va fi validat, Participantul fiind anunțat printr-o notificare SMS ca mesajul lui nu corespunde formatului si prevederilor prezentului Regulament.

 

 • Responsabilitatea fata de conținutul mesajului o duce Participantul ce l-a expediat. Administrația proiectului si Operatorii de telefonie mobila nu duc răspundere pentru textul mesajului venit de la Participant la numărul scurt al serviciului si conformitatea acestuia cu legislația in vigoare. In cazul apariției de pretenții de la persoane terte Participantul le soluționează prin propriile forte.

 

 1. Operatorul de Telefonie Mobila nu duce răspundere pentru organizarea serviciului, textul mesajelor venite de la Participanți in fata persoanelor terțe si organelor de stat ale Republicii Moldova.

 

 1. La votare pot participa doar cetățenii Republicii Moldova cu vârsta minima implinita de 18 ani. Participantul este de acord ca Administrația are dreptul sa folosească conținutul mesajului după discreția proprie fără a achita Participantului o oarecare recompensa.

 

 1. Prezentul regulament este întocmit intre Participantul serviciului SMS Voting ”Notorium” pe portalul Notorium.md si Administrația proiectului.

 

 1. Toate neînțelegerile se soluționează conform legislației Republicii Moldova.

 

 1. Regulamentul poate fi modificat fara ca Participantul serviciului SMS Voting ”Notorium” sa fie informat din timp.

 

 1. Expediind mesajul SMS la serviciul „SMS Voting ”Notorium”, utilizatorul (numit în continuare "Abonatul") este de acord ca operatorul de telefonie mobilă să ofere Organizatorului informația: numărul de telefon de pe care a fost expediat mesajul și textul mesajului.

 

 1. Limita responsabilităților Operatorului de Telefonie Mobila

 13.1. Operatorul de Telefonie Mobila nu este organizatorul serviciului SMS Voting ”Notorium” si nu poarta răspundere pentru acțiunile Organizatorului si  pentru urmările acestora, care se refera direct sau indirect la persoanele terțe.

 13.2. Operatorul de Telefonie Mobila nu duce răspundere pentru drepturile de autor pentru obiectele de votare. Toate pretențiile si plângerile ce tine de drepturile de autor sunt îndreptate spre Administrația proiectului.

 13.3. Expediind SMS mesajul catre Numerele scurte ale serviciului SMS Voting ”Notorium” Participantul (Abonatul) este de acord ca Operatorul telefoniei mobile sa ofere Administratiei proiectului informația: numărul de telefon de pe care a fost expediat mesajul si textul mesajului.

 13.4. Operatorul de Telefonie Mobila nu ofera informație detaliata in legătura cu serviciul SMS Voting ”Notorium”. Toate întrebările si pretențiile fata de organizarea SMS serviciului se transmit Administrației proiectului.

13.5. Operatorul de Telefonie Mobila ofera posibilitatea expedierii mesajului exclusiv in aria de acoperire si in limita mijloacelor bănești disponibile in contul Abonatului.

13.6. Operatorul de Telefonie Mobila nu primește pretenții in privința termenilor de expediere a mesajului si preîntâmpina Participantul (Abonatul) ca expedierea mesajului nu este imediata, dar poate dura pana la 12 ore.

13.7. Expedierea mesajelor SMS in cadrul serviciului SMS Voting este o acțiune benevola a abonatului pentru participare la serviciu. De asemenea, abonatul si asuma responsabilitatea pentru toate consecințele participării.

13.8. Operatorul nu poarta răspundere pentru veridicitatea rezultatelor concursului.

13.9. Expedierea unui SMS în condițiile prezentului Regulament reprezintă confirmarea faptului ca abonatul a acceptat condițiile prezentului capitol.

 

ORGANIZATOR

INTELSTART

PARTENER SILVER

PARTENER MEDIA